การยื่นทองแท่ง กับสติปัญญา แก่คนใดคนหนึ่ง คนส่วนมากจะเลือกอะไร

การยื่นทองแท่ง กับสติปัญญา แก่คนใดคนหนึ่ง คนส่วนมากจะเลือกอะไร

การยื่นกล้วย 1 ลูก กับทอง 1 แท่ง ให้กับลิง ลิงต้องเลือกกล้วย

เพราะมันไม่รู้ว่าทองแท่งสามารถที่จะซื้อกล้วยได้เป็นพันเป็นหมื่นลูกได้

ในทำนองเดียวกัน การยื่นทองแท่งกับสติปัญญา แก่คนใดคนหนึ่ง

คนส่วนมากจะเลือกเอาทองแท่งมากกว่า เพราะเขาไม่รู้ว่า สติปัญญา สามารถจะแปรเปลี่ยน

ให้เป็นทองแท่ง เป็นพันเป็นหมื่นแท่งได้ ดังนั้น บางครั้งการเลือกสรร ก็สำคัญกว่าความขยัน

เมื่อ 10 ปีก่อน เราเป็นใคร หนึ่งปีก่อนเราเป็นใคร แม้กระทั่งเมื่อวานนี้ เราเป็นใคร ผ่านมาแล้วก็ล้วนแต่ไม่สำคัญ

ที่สำคัญคือวันนี้เราเป็นใคร ชีวิตแต่ละคน ล้วนมีความเหน็ดเหนื่อยมาก ปัจจุบันไม่เหนื่อย ต่อไปก็จะเหนื่อยมากขึ้น

ชีวิตมีความยากลำบากมาก ปัจจุบันไม่ลำบาก ต่อไปก็จะลำบากมากขึ้น

มีแต่เคยเหน็ดเหนื่อย จึงจะได้รับความสุขสบาย มีแต่เคยลำบาก จึงจะรู้ถึงความสบาย

ช่วงที่ยังเยาว์วัย ต้องกล้าที่จะก้าวออกไปผจญกับลมฝน และหิมะ เพื่อฝึกฝนจิตให้มีความอดทน

ความกระจ่าง เฉลียวฉลาด และความสุขจึงจะตามมา ในโลกนี้นอกจากตนเองแล้ว มีน้อยคนนัก

ที่จะมีใครอื่น จะตอบแทนช่วยเหลือดูแลได้อย่างแท้จริง ไข่ไก่ถัามันแตกจากภายนอก ก็จะเป็นอาหาร

ถ้ามันแตกจากภายใน ก็จะเป็นชีวิต ชีวิตของคนเรา ก็เช่นกัน หากถูกกระทำจากภายนอก จะเป็นแรงกดดัน

หากถูกกระทำจากภายใน จะเป็นการเติบโต เชื่อว่าชีวิตจะไม่ทอดทิ้งเรา หากเราสามารถทนได้กับความลำบาก

ทนได้กับความเหน็ดเหนื่อย เหมือนตกลงไปในหลุม เพราะเดินผิดเส้นทาง

ล้วนเป็นการฝึกฝน ให้เราเติบใหญ่แข็งแกร่ง ในเส้นทางของชีวิต จิตที่คิดแบบง่ายๆ ชีวิตก็จะง่าย

ใจที่เป็นอิสระ ชีวิตก็จะอิสระ เรื่องต่างๆ ให้หาวิธีการแก้ไขให้มาก ลดการหาข้อแก้ตัว

ที่สุดแล้ว เชื่อว่าความสุขจะอยู่ไม่ไกล ยืนหยัดไว้ แล้วจะค้นพบตัวเอง ที่สุดแกร่งของชีวิตตนเอง

และหลังจากที่ได้พยายามเต็มที่แล้ว ถึงจะมีสิทธิ์พูดว่า “ตนเองโชคไม่ดี”

ในโลกนี้ ไม่มีงานการใดที่ไม่ลำบาก ไม่มีงานการใด ที่เกี่ยวข้องกับผู้คนไม่ซับซ้อน

จงยิ้มทุกวัน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในโลกนี้ นอกจากความต ายแล้ว เรื่องอื่นๆ ล้วนเป็นเรื่องเล็กน้อยเท่านั้น

เพราะว่ามีวันพรุ่งนี้ วันนี้จะเป็นเพียงวันเริ่มต้นเสมอ หลังจากที่พยายามแล้ว จึงจะรู้ว่าเรื่องราวต่างๆ ที่เราเจอ

ขอใหัยืนหยัดเข้าไว้ แล้วจะผ่านไปได้ คนเราคนเดียว อยู่ข้างนอกไม่ง่ายนัก แต่ก็ไม่มีอะไร

สิ่งที่สู้กันคือ ความแข็งแกร่ง ของจิตใจ ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์มามาก จะสงบเรียบง่าย

ผู้ที่ผ่านเหตุการณ์มาน้อย ย่อมจะใจร้อนลุกลนเป็นธรรมดา ชีวิตคนเรา ก็เป็นดังนี้แล