ถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้น หมั่นทำทาน 3 ทานนี้

ถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้น หมั่นทำทาน 3 ทานนี้

1. วัตถุทาน

ไม่จำเป็นต้องใช้เงินมาก เอาที่ไม่เดือดร้อน จะรินน้ำสักแก้วให้ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ จะให้อาหารสัตว์ที่บ้าน

จะหยอดตู้บริจาคเพียงหนึ่งสลึง จะใส่บาตร จะทำสังฆทาน นั่นคือเป็นบุญจากวัตถุทานทั้งนั้น

2. ธรรมทาน

หมายความถึงการให้ความรู้ที่ถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น จะเป็นการอบรมสั่งสอนลูกๆ การทำงานประจำวัน

ที่เราทำแบบทำงานเหมือนทำบุญ ทำงานด้วยความเต็มใจและเต็มที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น หรือร่วมเป็น

เจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์ หนังสือที่มีความรู้ ก็นับว่าเป็นธรรมทานทั้งสิ้น

3. อภัยทาน

จะทำง่ายหรือจะว่ายากที่สุดก็ได้เหมือนกัน เพราะถ้าเราโกรธ หรืออาฆาตแค้นใคร มักจะให้อภัยยาก ครูบาอาจารย์ท่าน

สอนวิธีให้เราให้อภัยคนได้แบบง่าย ต้องใช้พรหมวิหาร 4 เข้าช่วยคือ เริ่มจากเมตตา มากรุณา มามุติทา และถ้าไม่ไหว

ก็ อุเบกขา คือปล่อยวางเสีย คิดว่าใครทำอะไรไว้ คนนั้นต้องรับกรรมนั้นเอง ให้เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวก่อน พ่อ แม่ ลูก

พี่น้อง เพื่อน และขยายออกไป จะสำเร็จได้ง่าย

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น ทั้ง วัตถุทาน ธรรมทาน อภัยทาน สามารถทำได้ทุกวันทุกที่ได้ง่ายๆ

และทุกท่านที่ทำสม่ำเสมอมากพอนานพอ จะพบกับปาฏิหาริย์ที่ท่านจะรู้ด้วยตัวเองทันที

ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า ยิ่งขึ้นไปตลอดทุกๆ วัน

ที่มา : s a n o o k