อายุมากไป “จะวางแผนการเงินอย่างไร” ให้รอด

อายุมากไป “จะวางแผนการเงินอย่างไร” ให้รอด

การวางแผนเกษียณ ควรวางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ในการเกษียณอายุการทำงาน

ควบคู่ไปกับการวางแผนอาชีพในปัจจุบันของตัวเอง ที่สำคัญคือ ควรลงมือทำทันที อย่ารีรอ และอย่าผัดวันประกันพรุ่ง

เพราะถ้าคุณมีเป้าหมาย และแผนเกษียณการทำงานที่ชัดเจน ก็จะทำให้คุณเกษียณอายุไปแล้วยังมีอาชีพรองรับ

สามารถเลี้ยงตัวเองได้ และไม่สร้างภาระให้กับครอบครัว เป้าหมายการเกษียณของแต่ละคน

อาจไม่เท่ากัน บางคนบอกว่าตั้งเป้าเกษียณอายุไว้ที่ 45 ปี 50 ปี 55 ปี หรือ 60 ปี

เรามีข้อมูลดีๆ ที่จะมาแนะนำ 7 เคล็ดลับ เตรียมตัวเกษียณที่คุณสามารถเริ่มได้ทันที

1. เริ่มออมเงิน

คุณควรเริ่มออมเงินตั้งแต่ตอนนี้ เพราะนิสัยการออมจะตอบแทนคุณในอนาคต อาจจะเริ่มจากเงินจำนวนไม่มาก

แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับการออม เพื่อการเกษียณเป็นอันดับแรก

พร้อมหมั่นทบทวนแผน และมีวินัยในการออม เพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย เพราะไม่มีคำว่าสายสำหรับการออม

2. รู้จักตัวเอง

การเกษียณ คือการปล่อยวางจากชีวิตการทำงาน และเริ่มใช้ชีวิตใหม่ ด้วยเงินก้อนที่คุณเก็บออมไว้

มนุษย์เงินเดือนแต่ละคน จะมีแผนการเกษียณแตกต่างกันออกไป ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ต้องการ

ซึ่งจะสอดคล้องกับเงินออมที่สะสมมาก่อนเกษียณ ดังนั้น การวางแผนเกษียณ

จึงมีบทบาทสำคัญ เพื่อหาจุดสมดุลระหว่างเงินออม และคุณภาพชีวิตที่ดีหลังเกษียณ

3. สร้างนิสัยการออม

หากคุณมีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) คุณควรใช้โอกาสนี้ ออมเงินเข้ากองทุนให้มากที่สุด

เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี สร้างนิสัยการเก็บออม และสร้างรากฐานชีวิตในวัยเกษียณที่ดีให้กับตัวคุณเอง

4. ศึกษาแผนลงทุนที่เหมาะกับตัวเอง

คุณควรศึกษาแผนลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะการเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวคุณ

จะช่วยเปิดรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เพื่อสร้างชีวิตในวัยเกษียณที่มีคุณภาพ

และช่วยหลีกเลี่ยงการแบกรับความเสี่ยง ที่คุณไม่สามารถยอมรับและเข้าใจได้

แต่ควรระมัดระวังการเปิดรับความเสี่ยงที่น้อยเกินไป เพราะอาจทำให้ยากต่อการไปถึงเป้าหมาย

5. สร้างกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม

นอกเหนือจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้ว คุณควรสร้างบัญชีลงทุน

เป็นกองทุนเพื่อการเกษียณเพิ่ม และแยกกองทุนเพื่อการเกษียณ ออกจากเงินลงทุนส่วนอื่นๆ

เพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่าย หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทำให้แผนเกษียณของคุณต้องสะดุด

6. เก็บแล้วเก็บเลย

คุณไม่ควรใช้เงินจากกองทุนเพื่อการเกษียณก่อนกำหนด เพราะหากคุณนำเงินในกองทุนเพื่อการเกษียณ

ออกมาใช้ก่อนถึงวัยเกษียณ คุณไม่เพียงจะสูญเสียเงินต้นที่ลงทุน แต่คุณยังสูญเสีย

ผลตอบแทนที่คุณควรจะได้ในอนาคต ซึ่งหมายถึงคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ลดลง

7. หมั่นศึกษาหาความรู้เรื่องการลงทุน

นอกจากการออมเงินแล้ว การนำเงินออมบางส่วนไปลงทุนก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

ดังนั้น คุณควรหมั่นศึกษาประเภทของสินทรัพย์การลงทุน เพราะจะช่วยเปิดโอกาสการลงทุน

และช่วยลดความเสี่ยงโดยรวม ด้วยการกระจายการลงทุน ไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายมากขึ้น

ขอขอบคุณ m o n e y a n d b a n k i n g