อ่านจบแล้ว รู้สึกชีวิตมีค่ามากๆ 4 ข้อคิดเตือนสติ

อ่านจบแล้ว รู้สึกชีวิตมีค่ามากๆ 4 ข้อคิดเตือนสติ

ใครว่าการปล่อยวางเป็นเรื่องที่ยาก ในยุคที่การแข่งขันสูง ต่างคนต่างแข่งขันที่จะทำให้ตัวเองสำเร็จ และเหนือกว่าคนอื่น

จนบางครั้ง เรามองข้ามความสุขที่แท้จริงของเราไป ยึดติดอยู่กับความสำเร็จมากจนเกินไป ตึงไปก็ไม่ดี หย่อนไปก็ไม่ดี

เรื่องบางเรื่อง ปล่อยวางบ้างก็ได้ เรื่องที่ทำให้มีความสุข ลุยไปกับมัน อยู่กึ่งกลาง อันไหนปล่อยได้ก็ปล่อยไป

จะทำให้ชีวิตดีขึ้นมา ฝึกปล่อยวางในชีวิตกันเถอะ เพราะการปล่อยวางในชีวิตมีประโยชน์ และคุณค่ามากกว่าที่เราคิดนะ

1. ให้อภัยอดีต

ปล่อยวางในชีวิตอย่างหนึ่งที่เราความทำให้ได้ก็คือ ปล่อยวางเรื่องราวในอดีตลงเสียบ้าง

การให้อภัย ทั้งคนอื่น และตัวเราเอง หากเรามองเห็นได้ว่า เหตุการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ผ่านเลยไปแล้ว

ไม่อาจหวนกลับมาแก้ไขได้อีก การให้อภัยคือการปลดปล่อยตัวเราจากความทุกข์ที่เกาะกินใจอยู่

และนั่นจะทำให้เรามีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่ และทำให้เราสัมผัสกับความสุขในปัจจุบันได้อย่างเต็มเปี่ยมมากขึ้น

2. หยุดกังวลเรื่องอนาคต

เราไม่สามารถรู้ได้ว่า เราจะมีชีวิตต่อไปได้ยาวนานแค่ไหน เมื่อมองเห็นว่า ชีวิตของเราไม่แน่นอน

การทำวันนี้ให้ดีที่สุด และกลับมามีความสุขอยู่กับปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งที่ดีกว่า การมีความสุขตั้งแต่วันนี้

ทำทุกอย่างให้เหมือนสิ่งสุดท้าย ที่เราจะได้ทำ มันจะทำให้เรา ทำทุกสิ่งออกมาอย่างดีที่สุด

3. ฝึกการให้และแบ่งปัน

ถ้าเราสามารถสละสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ได้อยู่เรื่อยๆ ได้ จะทำให้เราสามารถปล่อยวางเรื่องใหญ่ต่างๆ ได้มากขึ้น

4. ปล่อยให้มันเป็นไป

อีกหนึ่งการปล่อยวางในชีวิต ก็คือเราสามารถวางแผน และสร้างเป้าหมายให้ตัวเองได้

แต่ไม่ต้องยึดติดว่า ทุกสิ่งจะต้องดำเนินไปตามแผนที่วางไว้เสมอไป แผนมีเพื่อเป็นแผนที่บอกทาง

แต่การเดินทางจะบอกถึงการใช้ชีวิตที่แท้จริง ฉะนั้น เมื่อวางแผนแล้วก็จงทำให้เต็มที่ แล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไป

โดยไม่ต้องกังวล หรือคาดหวังผลลัพธ์ วิธีนี้จะทำให้เรามีความสุขในทุกย่างก้าวของชีวิตอย่างแน่นอนค่ะ