เขียนไว้ดีมากๆ บางครั้งเราควรรู้จักแพ้ให้เป็น ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

เขียนไว้ดีมากๆ บางครั้งเราควรรู้จักแพ้ให้เป็น ไม่จำเป็นต้องชนะทุกเรื่อง

เพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข และมีสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

แพ้ให้เป็น ในที่นี้คือการยอมให้คนอื่นบ้าง ยอมเห็นด้วยเป็นบางครั้งกับความคิดเห็น

หรือคำพูดของคนอื่นที่เราไม่เห็นด้วยเลยสักนิด เพราะมันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของเรา

และเขาดำเนินไปด้วยดีไม่มีเคืองใจกัน เผื่อว่า วันใดวันหนึ่ง เราและเขาต้องมีเรื่องเกี่ยวข้องกัน

และช่วยเหลือกันและกันอีก ลองเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นที่แตกต่างจากความคิดเห็นของเราดู

ถึงเราจะไม่ชอบ ไม่เห็นด้วย หรือขัดกับสิ่งที่เราคิดก็ตาม แต่เมื่อความคิดเห็น

ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้กับเรา หรือใครๆ เป็นเพียงความคิดในมุมมองของเขา

ที่อาจไม่เหมือนของเรา ซึ่งก็เช่นเดียวกับความคิดของเรา ที่ไม่อาจเหมือนของเขาด้วยเช่นกัน

ถ้ายอมรับ ยอมรับฟัง ใส่ใจและคิดตามแล้วเราก็อาจจะได้แนวความคิดใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา

เป็นความรู้ของเราก็ได้ ความคิดของเราไม่จำเป็นต้องถูกต้องที่สุดเสมอไป และความคิดของคนอื่นก็ไม่ได้ผิดไปเสียทั้งหมด

ตัดความรู้สึกที่ว่า “ความคิดฉันถูก” และ “ความคิดของฉันต้องชนะเลิศ” ออกไปก่อน เปิดใจรับฟังความคิดของเขา

ถึงจะไม่ถูกใจ อย่างไรก็ต้องฟังให้จบก่อน อย่าเพิ่งตัดสินความคิดของเขาว่าผิด อย่าคิดแต่จะเอาชนะ

สิ่งที่เขาคิดด้วยการบอก หรือคิดว่ามันผิด พร้อมกับยัดเยียดความคิดของเราให้เขา แล้วหวังให้เขาเชื่อ เขาไม่เชื่อเราหรอก

เพราะขนาดเราเอง ก็ยังไม่เชื่อความคิดของเขาเลยใช่ไหม แล้วเขาหรือจะเชื่อเราได้

“แพ้ให้เป็น” ไม่ใช่การยอมแพ้ แต่คือการยอมรับความคิด และการกระทำของคนอื่นบ้าง

หากมุ่งแต่จะเอาชนะเขาด้วยความคิด คำพูดและการกระทำไปเสียทุกครั้งแล้ว

เราก็ไม่มีทางที่จะชนะได้ มีแต่จะเป็นการสร้างความขัดแย้งทำลาย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

สร้างสถานการณ์ด้านลบให้เกิดขึ้นระหว่างเรา และเขาอยู่เสมอ คนที่มีแต่ความอยากเอาชนะคนอื่น

ย่อมเป็นคนที่ไม่สามารถเอาชนะใจใครได้ เขาอาจจะชนะด้วยคำพูดที่เฉียบแหลม เอาชนะด้วยการกระทำที่เหนือกว่า

แต่ภายในความพ่ายแพ้ของผู้แพ้ ย่อมมีแต่ความเกลียดชัง และรอวันเอาคืน แพ้ให้เป็นในบางเรื่อง

ไม่จำเป็นต้องชนะไปเสียหมด เลือกชนะในเวลาที่เหตุและผลเอื้ออำนวย และเขาคนนั้นพร้อมที่จะรับฟัง

แต่อย่าเอาชนะเพราะอารมณ์ อยากเอาชนะ อยากฟาดฟันเขาให้ย่อยยับ หรือบังคับให้เขาต้องยอมเชื่อฟังเรา

เพราะจะไม่มีสิ่งดีๆ ใดๆ เกิดขึ้นเลยนอกจากความรู้สึกด้านลบที่จะพัฒนาให้กลายเป็นความเกลียดชังไปอีกนาน

แพ้ให้เป็นไม่ต้องเป็นผู้ชนะไปเสียทุกเรื่อง แพ้เพื่อให้คนอื่นได้ชนะบ้าง เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีดังเดิม

หรือพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในชีวิตคนเรา ไม่จำเป็นต้องทะเลาะกัน เพื่อให้เรื่องราวกระจ่างแจ้งชัดในทุกเรื่อง

ถอยสักก้าวคลื่นลมจะสงบ เพราะน้ำที่ใสสะอาดเกินไปไร้ปลา คนที่ชัดเจน และตรงเกินไปในทุกเรื่องมักไร้เพื่อน

ทะเลาะกับคนในครอบครัว ต่อให้ชนะ ความผูกพันก็หมดไปทะเลาะกับคนรัก ต่อให้ชนะ ความรักก็จืดจางไป

ทะเลาะกับเพื่อน ต่อให้ชนะ มิตรภาพก็สูญหายไป ทะเลาะกันเพราะเหตุผล ที่เสียหายคือความสัมพันธ์

ที่เจ็บปวดคือตนเอง สีดำ ก็คือ สีดำ สีขาว ก็คือ สีขาว ให้โลกเป็นผู้พิสูจน์เถอะ วางอคติ

และความยึดติดของตนลงเสีย คุณก็จะกลายเป็นคนใจกว้างขึ้นมาในทันที ลองปิดตาเสียบ้างในบ้างครั้ง

เพื่อระวังจิตให้ไม่หวันไหว ลองไม่ฟังเสียบ้าง ช่างปะไร ดีกว่าไป ฟังทุกเรื่อง เปลืองเวลา

รูดซิบปากเสียบ้างในบางที ย่อมจะดีกว่าพูดบ่น เหมือนคนบ้า ปิดหู ปิดปาก ให้สนิท และปิดตา เพื่อป้องกันปัญหามากวนใจ