เคล็ด(ไม่)ลับ ในการบริหารจัดการ หนี้หลายก้อน

เคล็ด(ไม่)ลับ ในการบริหารจัดการ หนี้หลายก้อน

1. จัดการรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว

เพื่อหลีกเลี่ยงใบแจ้งหนี้ยอดเล็กๆ น้อยๆ หลายๆ ใบ ในแต่ละเดือน ที่ทำให้เราต้องเสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินหลายครั้ง

ซึ่งมันจะเพิ่มค่าใช้จ่ายให้มากขึ้นอีก การรวมหนี้ทั้งหมดให้เป็นก้อนเดียว จะช่วยให้เราบริหารจัดการหนี้ได้ง่ายกว่า

2. ชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน

การชำระหนี้ก้อนที่มีดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน จะทำให้หลุดพ้นการเป็นหนี้ได้เร็วขึ้น

เพราะเมื่อเงินต้นเหล่านี้ลดลง ดอกเบี้ยที่จ่ายก็จะลดลงตาม และถ้ามีหนี้นอกระบบร่วมด้วย

ต้องรีบพยายามหาวิธีปิดหนี้นอกระบบนั้น ให้หมดโดยเร็วเป็นอันดับแรก เพราะดอกเบี้ยสูงกว่าหนี้ประเภทอื่น

3. ชำระหนี้ให้ตรงเวลา

ควรชำระหนี้ให้ตรงตามกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเรียกเก็บค่าปรับ ค่าติดตามทวงถาม

นอกจากนั้น ถ้าจ่ายหนี้ตรงตามกำหนด มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

อาจจะได้รับการพิจารณาปรับลดดอกเบี้ย หรือได้รับสิทธิพิเศษอื่นๆ จากเจ้าหนี้อีกด้วย

4. ชำระหนี้ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บเงินขั้นต่ำ

ในแต่ละเดือนจะมีการเรียกเก็บเงินจากเจ้าหนี้ต่างๆ ซึ่งเราจะต้องชำระหนี้อย่างน้อยที่สุด ตามยอดเรียกเก็บขั้นต่ำ

หากคำนวณแล้วพบว่า สามารถชำระหนี้ขั้นต่ำได้ครบทุกใบ และยังพอมีเงินเหลือ ควรนำเงินส่วนนั้นไปจ่ายชำระหนี้

ให้มากกว่ายอดเรียกเก็บขั้นต่ำ จะทำให้ยอดเงินต้นลดลง ดอกเบี้ยน้อยลง และช่วยให้หมดหนี้ได้เร็วขึ้น

5. รู้จักประหยัด และลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น

การประหยัด และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น จะช่วยให้เรามีเงินเหลือมากขึ้น จ่ายหนี้ได้เยอะขึ้น

ในระหว่างที่มีหนี้ค้ำคออยู่ อะไรลดได้ก็ควรลด หยุดใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หยุดซื้อเสื้อผ้าราคาแพง งดเที่ยว งดดื่ม

ใช้โอกาสนี้ในการเรียนรู้ความผิดพลาดที่ผ่านมา และที่สำคัญคือ เลิกประมาทเรื่องการเงินได้แล้ว

6. อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่ขึ้นมาอีก

ถ้าหากหนี้ก้อนเดิมยังชำระไม่หมด และยังเป็นภาระอยู่ ก็อย่าสร้างหนี้ก้อนใหม่เพิ่มเติมอีกเลย

ยกเว้นว่าจะนำหนี้ก้อนใหม่ มาจ่ายหนี้ก้อนเก่าให้หมด แต่หนี้ก้อนใหม่ต้องมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเดิมด้วยนะ

7. ถ้าชำระหนี้หมดแล้ว ให้เปลี่ยนมาเก็บเงินแทน

สมมุติว่าเราเคยหักเงินเดือนละ 3,000 บาท เพื่อนำไปชำระหนี้ เป็นประจำทุกเดือน

จนในที่สุด ก็ปลดหนี้ได้สำเร็จ แต่อย่าเพิ่งหยุดแค่นี้ แม้จะจ่ายหนี้จนหมดแล้ว

ก็ให้หักเงินจำนวนเท่าเดิม แต่เปลี่ยนจากการชำระหนี้ เป็นการโอนเข้าบัญชีเงินเก็บแทน

จะช่วยให้เรามีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น หากจำเป็นต้องใช้เงิน จะได้ไม่กลับไปสู่วังวนของการเป็นหนี้อีก

ที่มา : C r e a t e – R e a d i n g t h