ให้ยืมเงินนะ ไม่ได้ให้ทาน รู้จักเอามาคืนเจ้าหนี้บ้าง

ให้ยืมเงินนะ ไม่ได้ให้ทาน รู้จักเอามาคืนเจ้าหนี้บ้าง

การยืมเงินแล้วไม่คืน ผลที่ได้รับอาจไม่เหมือนกัน ต้องดูที่กรรมของแต่ละคน

เพราะรูปแบบของกรรม แปรเปลี่ยนไปตามเจตนา รวมถึงความสามารถที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย

1. บางคนยืมเงินแล้วตั้งใจจะคืนแน่นอน

และอาจมีข้อสัญญาว่า จะคืนเงินให้ได้เมื่อไหร่ ดอกเบี้ยจะให้หรือไม่ พอได้เงินคืนตามที่ตกลงกันไว้

ก็เกิดความผูกพันในทางดี น่าเชื่อถือ ฝ่ายคนให้ยืม ก็ถือว่าได้บุญ เพราะให้โอกาสคน

ฝ่ายรับก็ถือว่าได้บุญ เพราะทำตามที่ตกลงไว้ มีความสุขกันทั้งคู่

2. บางคนก็ยืมเงินแล้วตั้งใจจะคืน แต่มีเหตุให้ยังคืนเงินไม่ได้

อย่างนี้ถือว่าไม่ได้ตั้งใจโกง ไม่ผิดศีลข้อ 2 แต่ผลกรรมจะเกิดขึ้นทันทีในชาตินี้ คือความทรมานใจ

การขาดความนับถือตัวเอง และไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในชาติต่อไป

ก็เหมือนกับที่ทำในชาตินี้ คือ เงินที่ให้คนอื่นยืมจะไม่ได้คืนทันที เพราะเหตุสุดวิสัยของลูกหนี้

3. บางคนยืมเงินด้วยความตั้งใจ แต่ไม่รับปากว่าจะคืนเมื่อไหร่

คิดแค่ว่าเดี๋ยวมีจะให้ แบบก้ำๆ กึ่งๆ จาก “เดี๋ยวจะคืน” อาจกลายเป็น “ไม่คืนดีกว่า” เอาได้ง่ายๆ

พอถึงจุดหนึ่ง คนจำพวกนี้ จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆ หมด พอเห็นว่ามีตัวเลขในบัญชีเยอะ ก็นึกเสียดาย

ความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกไม่อยากจะคืน ผลกรรมที่เขาได้รับคือ มีจิตใจอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ

อยู่บนเส้นทางของความเหลวไหล วันหนึ่งหากมีทรัพย์เยอะ พอถึงอีกวันทรัพย์อาจหายไปราวกับความฝัน

4. บางคนยืมเงินแล้วตั้งใจจะไม่คืนตั้งแต่แรก

แต่มาหว่านล้อมว่าจะคืนเงิน อย่างนั้นอย่างนี้ พร้อมกับดอกเบี้ยมหาศาล ที่มายืมก็เพราะอยากประชดธนาคาร

ที่ให้กู้ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกิน กรณีนี้ถือว่าผิดศีลข้อ 2 แบบเต็มๆ แน่ เพราะขึ้นต้นเจตนามาก็ถือเอาทรัพย์แล้ว

แถมยังผิดศีลข้อ 4 อีกด้วย ฉะนั้นกรรมของคนประเภทนี้คือ จะมีโอกาสเสียทั้งสิทธิ์ เสียทั้งทรัพย์ เสียทั้งชื่อเสียง

ถูกใส่ร้าย หรือถูกต้มตุ๋น ล่อลวงสารพัด สำหรับคนที่ถูกโกง เมื่อทวงบ่อยๆ เข้า แล้วไม่ได้คืน ฟ้องก็แล้ว แต่ก็ไม่สำเร็จ

ก็เหลือแต่กรรมทางใจ คิดเสียว่าเขาทำอย่างไรกับเรา ก็จะได้รับผลกรรมแบบนั้น อยู่ที่เราจะเลือกต่อเวรหรือหยุดเวร

กรรมทางโลกเหมือนต้องยกเงินให้เขาไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือยกหนี้กรรมให้เขาไปแบกรับแทน

ในเมื่อมีตัวต า ยตัวแทน มารับช่วงถึงที่แล้ว เราสมควรแค้นเคือง หรือขอบคุณเขาดี

ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณดังตฤณ