โลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอก หวังดีกับใคร ใช่ว่าเขาจะหวังดีกับเรา

โลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอก หวังดีกับใคร ใช่ว่าเขาจะหวังดีกับเรา

รู้แท้แน่ชัดแล้วว่า.. โลกมันไม่เคยยุติธรรมหรอก

“หวังดีกับใคร” ใช่ว่า.. คนอื่นจะหวังดีกับเรา

“จริงใจกับใคร” ใช่ว่า.. คนอื่นจะจริงใจกับเรา

ทำดี แล้วได้ดี.. ก็มีให้เห็น

ทำดี แต่ไม่เคยได้ดี.. ก็มีอยู่ถมไป

การทำดีกับบางคน เขายังไม่เห็นว่าเราดีเลย

บางครั้งเขามองว่าเราโง่ด้วยซ้ำ

โลกก็เป็นแบบนี้แหละ มันเป็นมานานแล้ว

คนอ่อนแอ มันก็มักจะถูกรังแกเสมอ

และอย่ายึดติดว่า ทำดีต้องได้ดีเสมอไป

แต่การทำดี ควรเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิต

ฉะนั้น.. เอาพื้นฐานความดีเป็นที่ตั้ง แล้วก็ต้องรู้จักระวังตัว

การป้องกันตัวเอง ไม่ใช่การทำเลว

การทำเลว คือการไปเบียดเบียนคนอื่น

เราไม่กินเสือ.. ใช่ว่าเสือจะไม่กินเรา

เราดีกับใครเขา.. อย่าคิดว่าเขาจะดีกับเราทุกคน

ที่มา คิดกลับด้าน