ผู้หญิงแบบนี้แหละ ยิ่งแก่ก็ยิ่งเก่ง อายุมันไม่ใช่ภาระ

ผู้หญิงแบบนี้แหละ ยิ่งแก่ก็ยิ่งเก่ง อายุมันไม่ใช่ภาระ

ยุคนี้ ผู้หญิงสวยอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีสมอง และสตรองด้วย อย่างที่ได้ยินบ่อยๆ เดี๋ยวนี้ผู้ชายทำได้ ผู้หญิงก็ทำได้เหมือนกัน

เพราะความเสมอภาคทางเพศ เป็นสิ่งที่สังคมในปัจจุบันให้ความสำคัญ ผู้หญิงทั่วโลกมีบทบาทสำคัญ และมีความรับผิดชอบมากขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นในแวดวงการเมือง วิชาการ ธุรกิจ หรือวิทยาศาสตร์ จะเห็นได้ว่าผู้หญิงมีอิทธิพลมากขึ้น จากผลสำรวจของมาสเตอร์การ์ด

ในการสำรวจดัชนีผู้ประกอบการหญิง พบว่าประเทศไทย เป็นหนึ่งในประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้หญิง มีอัตราการก้าวหน้าในที่ทำงานมากที่สุด

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และจากผลสำรวจดังกล่าวของมาสเตอร์การ์ด ฉะนั้นเราจะเผยบุคลิกภาพ 5 ลักษณะที่ผู้หญิงควรมี เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จ

1. พวกเธอพัฒนาความสามารถของตัวเองอยู่ตลอดเวลา

โลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันในปัจจุบัน ผู้หญิงไม่สามารถปล่อยเวลาให้สูญเปล่าอีกต่อไป ไม่ใช่ทุกคนที่จะเกิดมาพร้อมกับความสำเร็จ

การที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยเวลาและความมุ่งมั่น ผู้หญิงที่จะประสบความสำเร็จ ต้องมีความพร้อมทั้งกายและใจ

ในการพัฒนาทักษะ และความสามารถของเธอให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทักษะที่เธอมีนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็น และไม่สามารถทดแทนได้

2. เรื่องเงินๆ ทองๆ ต้องพวกเธอเลย

ใครบ้างที่จะไม่รักผู้หญิงฉลาด ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นั้น มีความสามารถในการบริหารจัดการการเงินเป็นอย่างดี

จากผลสำรวจการให้ความสำคัญด้านการใช้จ่าย ของผู้บริโภคในปี 2560 ซึ่งจัดทำโดยมาสเตอร์การ์ด พบว่าร้อยละ 93 ของผู้หญิงไทย

มีการตัดสินใจด้านการเงิน เกี่ยวกับการออมและการลงทุนมากที่สุด และร้อยละ 92 ให้ความสำคัญ กับการบริหารจัดการการเงินในครัวเรือน

เรื่องเงินเรื่องทองเป็นเรื่องที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพราะมันทำให้พวกเธอสามารถควบคุม

บริหารจัดการชีวิตได้ จากการจัดสรรเงินออม การลงทุน และการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยอยู่เสมอ

3. ครอบครัวต้องมาก่อน

ครอบครัวมีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จ ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มีครอบครัวเป็นแรงผลักดัน แม้จะต้องทำงานอย่างหนัก

หรือมีความรับผิดชอบสูง แต่พวกเธอจะแบ่งเวลาให้ครอบครัว ไม่ว่าตารางงานจะแน่นแค่ไหน แต่มั่นใจได้เลยว่าทุกครั้งที่ครอบครัวต้องการเธอ

เธอจะอยู่ตรงนั้นเสมอ สำหรับผู้หญิงแล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ถือเป็นความสำเร็จของครอบครัวด้วยเช่นกัน

และความสำเร็จที่พวกเธอได้รับทั้งหมดจะไร้ค่า หากไม่ได้ร่วมแบ่งปันให้ใครเลย จึงเป็นสาเหตุที่ว่า

ทำไมผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานส่วนใหญ่ จึงมองหาความสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัว และการทำงานนั่นเอง

4. สิ่งที่พวกเธอเหล่านั้นมี คือความมั่นใจ และไม่ยอมแพ้

การมีความมั่นใจ และความเพียรพยายาม เป็นคุณลักษณะที่สำคัญสำหรับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ

ในทุกวันนี้ผู้หญิงถูกประเมินค่าต่ำเกินไปในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการทำงาน

เพราะฉะนั้น ไม่ว่าคนอื่นจะคิดอย่างไร เธอรู้คุณค่าของความสามารถที่ตัวเองมีอยู่ และไม่ยอมให้ใครมาลดคุณค่าลงไปได้

ความเชื่อมั่น ประกอบกับความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ ทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้

การไม่ยอมแพ้ แม้จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้น แต่จะใช้โอกาสนั้นในการเรียนรู้ เพื่อเป็นแรงผลักดันสู่ความสำเร็จต่อไป

5. พวกเธอไม่กลัวที่จะก้าวออกจาก Comfort Zone

ผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จ ชอบที่จะรับมือกับสถานการณ์แห่งความไม่แน่นอน หากมีโอกาสที่จะลองสิ่งใหม่ๆ

เธอจะอาสาเป็นคนแรกเสมอ และสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะนำพวกเธอไปสู่ความสำเร็จ เพราะมันเป็นการแสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์ เธอชอบความรู้สึกตื่นเต้นที่มาพร้อมกับความเสี่ยง

และพวกเธอก็ไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่แตกต่างออกไป ถึงแม้ฟังดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่สำหรับพวกเธอแล้วทุกอย่างเป็นไปได้เสมอ

ขอขอบคุณ Mastercard Index of Women Entrepreneurs