9 ข้อควรรู้ไว้ ก่อนจะเสียที่ดินว่างเปล่าให้คนอื่น

9 ข้อควรรู้ไว้ ก่อนจะเสียที่ดินว่างเปล่าให้คนอื่น

วันนี้เราจะพาคุณไปเรียนรู้เกี่ยวกับที่ดินว่างเปล่า ก่อนที่คุณจะเสียที่ดินให้กับคนอื่นไปง่ายๆ มีอะไรบ้างที่คุณต้องรู้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของตนเอง

การมีอสังหาริมทรัพย์ เปรียบเสมือนการมีหลักประกันในชีวิตเพื่อความมั่นคง หากเกิดปัญหาด้านการเงิน ก็ยังสามารถใช้เป็นหลักประกันได้

หนึ่งในอสังหาริมทรัพย์ที่ดี ราคาไม่ตก ก็คือที่ดินเปล่า แต่ทั้งนี้การครอบครองที่ดินเปล่า แม้จะมีชื่อเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

แต่ถ้าหากไม่ทำให้ผืนดินที่ครอบครองอยู่เกิดประโยชน์ โดยปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นที่ดินรกร้าง อาจทำให้เสียสิทธิ์ครอบครองได้เช่นกัน

ซึ่งมีระบุไว้ตามกฎหมายของกรมที่ดิน โดยเฉพาะกฎหมายการครอบครองปรปักษ์ หมายถึงหากบุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่น โดยสงบและเปิดเผย

เจตนาเป็นเจ้าของ หากเป็นอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน 10 ปี หรือเป็นสังหาริมทรัพย์ติดต่อกัน 5 ปี จะถือว่าบุคคลนั้นได้กรรมสิทธิ์ทันที

ดังนั้น 9 วิธีที่จะป้องกันไม่ให้ที่ดินของตนตกเป็นของผู้อื่น มีดังนี้

1. หมั่นไปสำรวจดูแลที่ดินของตนเอง อย่างน้อยปีละครั้ง

2. ตรวจสอบว่ามีคนแอบเข้ามาใช้ที่ดินของตนเองหรือไม่ อาจสอบถามจากเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียง หรือสังเกตความเปลี่ยนแปลงในที่ดินก็ได้เช่นกัน

3. ดูว่าหลักหมุดอยู่ที่เดิมหรือไม่ มีการชำรุดเสียหายหรือถูกเคลื่อนย้ายหรือเปล่า เพราะหลักหมุดมีความสำคัญต่อที่ดิน เพื่อเป็นการยืนยันกับทางกรมที่ดินอีกด้วย

4. หากหลักหมุดหาย ให้รีบแจ้งความลงบันทึกประจำวัน เพื่อนำเอกสารไปยื่นเรื่องกับกรมที่ดินต่อไป

5. หากเป็นที่ดินริมตลิ่ง ริมน้ำ ควรทำการรังวัดที่ดินทุกๆ 5 ปี เพื่อสำรวจดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เพราะอาจเพิ่มหรือลดก็ได้ ทั้งนี้ยังรวมถึงที่ดินอื่นๆ ด้วย

6. หากมีคนเข้ามาอาศัยในที่ดิน ให้ทำการพูดคุยตกลงกันให้เรียบร้อย ว่าจะเช่าหรือซื้อที่ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง

และทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรให้เรียบร้อย แต่ถ้าหากตกลงไม่ได้ ให้ไล่ออกจากที่ดินทันที

7. ควรมีการล้อมรั้วให้เห็นเด่นชัด เพื่อเป็นการกำหนดอาณาเขตที่แน่นอน

8. แสดงป้ายให้เห็นว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคล เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นที่ดินสาธารณะ

9. สังเกตร่องรอยการเดินผ่านหรือเป็นทางรถวิ่งหรือไม่ เพราะหากไม่กั้นอาณาเขตไว้ ผู้คนอาจเข้าใจว่าเป็นทางผ่านที่สามารถใช้ประจำได้

อย่าลืมว่าที่ดินเปล่านั้น หากถูกปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจดูแล ก็อาจทำให้ตกเป็นของผู้อื่นได้ เป็นอีกหนึ่งข้อกฎหมายที่คนมีที่ดินจำเป็นต้องรู้

ที่มา Krustory