10 นิสัยของหัวหน้า ที่จะพาตัวเองและลูกน้อง เจริญก้าวหน้า

10 นิสัยของหัวหน้า ที่จะพาตัวเองและลูกน้อง เจริญก้าวหน้า

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณต้องเก่งกาจ ในเรื่องการบริหารงาน

การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น

แต่การเป็นสุดยอดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ

“การบริหารคน” ด้วย เพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไป

ในทิศทางที่ดีได้เลย ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง จากผลการสำรวจและวิจัย

ของ Gallup พบว่า ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรัก

และยินดีร่วมงานด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติตาม

และให้ความเคารพอย่างแท้จริง ไม่ใช่การทำไป เพราะตำแหน่งและบทบาท

ในหน้าที่การงานเท่านั้น ต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านาย ที่ได้ใจลูกน้อง

1. ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือการใช้อำนาจในฐานะของเจ้านาย

อย่างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจจนลูกน้องรู้สึกว่า

ตัวเองกำลังเป็นทาสอยู่หรือเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจ ตามอำเภอใจ

สั่งให้ลูกน้องทำสิ่งอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากงานที่รับผิดชอบ

2. ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน จะช่วยให้ลูกน้องมีแนวทางที่ชัดเจนเช่นกัน

ในการสร้างสรรค์ผลงานให้ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

เนื่องจากบางครั้งความคลุมเครือ การไม่พูด และบอกออกไปตรงๆ

โดยคาดว่า อีกฝ่ายน่าจะรู้ว่าต้องทำอะไร เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์

ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำ

ผิดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่างไร

อยากให้ทำอย่างไร ก็บอกลูกน้องไปตรงๆ แบบนี้แหละได้ใจ

3. สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอกจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม

และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติที่

สร้างความประทับใจให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถ

ในการแก้ไขปัญหาอย่างยอดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไข

รวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ

ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่น และมีศรัทธามากขึ้นไปเท่านั้น

4. มีความยุติธรรม และมีภาวะผู้นำ

สองสิ่งนี้ คือคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้ ของผู้เป็นหัวหน้า

หากคุณต้องการให้บริษัท ดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น รวดเร็ว

และผลงานมีคุณภาพสูง คุณต้องเป็นผู้นำที่มีความยุติธรรม

ทำให้ลูกน้องเกิดความเชื่อถือ ห้ามลำเอียงเด็ดขาด

เพราะลูกน้อง เกลียดเจ้านายลำเอียงที่สุด

5. ทำงานร่วมกับลูกน้องได้

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

และแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านายที่ได้พบเจอกัน

เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่งผลให้เจ้านายประเภทนี้

มีความเข้าอกเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษ เพราะการทำงานร่วมกัน

ทำให้ได้เรียนรู้ตัวตน ความคิด ทัศนคติ ศักยภาพ และความสามารถ

ที่ลูกน้องแต่ละคนมี ช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่น

รวดเร็ว และเป็นระบบ นอกจากนี้การแจกจ่ายงาน ยังเป็นเรื่องง่าย

เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไร ลูกน้องก็สบายใจ ได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

6. สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่มักจะประทับใจ และให้ความร่วมมือในการทำงาน

อย่างสุดความสามารถ กับเจ้านายที่เห็นความสำคัญ และทำให้พวกเขา

รู้สึกได้ว่า พวกเขามีส่วนร่วมกับบริษัท เป็นส่วนหนึ่งที่ขาดไม่ได้

และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือกัน

ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดี ของเจ้านายเพียงคนเดียว

7. เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดี ต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเองได้

ซึ่งข้อดีของการเปิดโอกาสให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้น

จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงาน และความสัมพันธ์ในที่ทำงาน

เป็นไปอย่างราบรื่น เกิดแนวคิด และไอเดียธุรกิจใหม่ๆ อยู่เสมอ

8. ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้องแต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถอะไรอยู่

แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านายช่วยให้ลูกน้อง

เห็นศักยภาพที่แท้จริง หรือศักยภาพทั้งหมดที่ตนเองมี

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ลูกน้อง ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น

แต่ลูกน้องยังมีโอกาสได้พัฒนา ศักยภาพของตัวเองให้สูงขึ้นไปอีกด้วย

9. เปลี่ยนเรื่องยาก ให้เป็นเรื่องง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอกจากปัญหาสารพัด ที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว

ความเยอะของเจ้านาย ยังสร้างความลำบาก ให้กับลูกน้องได้อีกเช่นกัน

เจ้านายที่ช่วยให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

10. ให้กำลังใจที่ดี และให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาด อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจ

เข้าใจ ให้อภัย และให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอ

คือเจ้านายในดวงใจ เพราะไม่มีลูกน้องคนไหน อยากทำผิดพลาด

เมื่อผิดพลาดแล้ว กลับได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้

ลูกน้องคนไหนไม่รัก และไม่ทุ่มเทใจทำงานให้ ก็บ้าแล้ว

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย ที่ลูกน้องอยากเจอ

เพราะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่า เจ้านายเป็นส่วนสำคัญของการทำงาน

ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น มีความสุข ต่อให้งานยากแค่ไหน

พวกเขาก็เต็มใจทำให้ด้วยความยินดี และอยากทำงานกับเจ้านายแบบนี้ตลอดไป