10 วิธีที่จะนำพาให้ลูก โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคต

10 วิธีที่จะนำพาให้ลูก โตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีอนาคต

1. อย่ากดดันให้ลูกต้องเรียนเก่ง เรียนดี

แต่จงสอนให้ลูก “เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นี่แหละเป็นมรดกชีวิต ที่เราควรมอบให้แก่ลูก

2. จงสั่งสอนลูกๆ ด้วยความรัก และความเมตตา

สอนลูกตั้งแต่วันนี้ ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตไปแบบไม่รู้ความ แล้วต้องถูกสังคมสั่งสอน

3. ครอบครัวที่สมบูรณ์ ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า

หากต้องฝืนทน ฝืนใช้ชีวิตไปด้วยกัน แบบไม่มีความสุข ไม่นำพาชีวิตให้เจริญ ไม่รู้หน้าที่ของตัวเอง มีไปก็ป่วยการเปล่าๆ

4. หากลูกเป็นเพศทางเลือก ก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุกข์

เพราะตราบใดที่ลูกมีความสุข เป็นคนดี มีจิตสำนึกดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี เท่านี้ก็นับว่าประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพใดๆ แล้ว

5. ลูกเราอาจไม่ได้สวยหล่อ หรือเก่งกว่าลูกใคร

แต่หัวใจลูก รักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหนแน่นอน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

6. ไม่ต้องคาดหวังให้ลูก เป็นอย่างนั้น เป็นอย่างนี้

อย่าเอาความหวังมาไว้บนไหล่ลูก อย่าสร้างภาระให้เขา เพราะความหวังเดียวที่เราควรมีต่อลูก คือให้เขาดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

7. การที่ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องแปลก หรือน่าอายอะไรเลย

ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ พึ่งตัวเองเป็น ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้น

8. ขาดสามีเราก็อยู่ได้ แต่ลูกจะขาดแม่ไม่ได้

ฉะนั้น อย่าเอาเวลาที่มีค่า ไปทุ่มตามยื้อผู้ชายที่ทำลายครอบครัว ทำลายความสมบูรณ์ของชีวิต

9. สอนลูกชายว่าอย่าเอาเปรียบผู้หญิง

และสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งเพื่อให้เท่าเทียมกับผู้ชาย เพราะโลกทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเพศไหน เราควรให้เกียรติเพื่อนมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน

10. สอนเรื่องความกตัญญู

การสอนลูกเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต