22 วิธีวางตัวเป็นลูกน้อง ที่ชนะใจหัวหน้า นี่แหละที่หัวหน้าต้องการ

22 วิธีวางตัวเป็นลูกน้อง ที่ชนะใจหัวหน้า นี่แหละที่หัวหน้าต้องการ

ลูกน้องที่ดี และสามารถเอาชนะใจหัวหน้างานของตนได้ คือลูกน้องที่เข้าใจความต้องการของหัวหน้า

และตอบสนองเนื้องานให้ถูกต้อง ตามความต้องการของหัวหน้า เมื่อเราสามารถเอาชนะใจของหัวหน้าได้แล้ว

อนาคตการงานของเราก็จะรุ่งโรจน์มากยิ่งขึ้น มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง รวมถึงเงินและรายได้ที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

วิธีเอาชนะใจหัวหน้างานนั้นคือ เราต้องรู้เสียก่อนว่าหัวหน้า หรือนายจ้างของเรานั้น ต้องการอะไรจากเรา

เพราะการที่จ้างเรามานั้น หัวหน้าย่อมต้องการให้เราทำงานให้ตรงกับความต้องการของเขา

แล้วจะรู้อย่างไรว่าหัวหน้าต้องการอะไร สิ่งที่หัวหน้าต้องการนั้น มิใช่การประจบสอพลออย่างแน่นอน

เพราะนั่นมิได้หมายถึงการสร้างผลงานที่มีคุณค่า หรือสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรอย่างแท้จริง

แต่ “เนื้องานที่มีคุณค่า” ต่างหาก ที่สามารถสร้างประโยชน์ และความสำเร็จให้แก่องค์กร

22 ข้อต่อไปนี้ คือคุณสมบัติที่ดีของลูกน้อง ที่หัวหน้าหรือนายจ้างทุกคนต้องการ

1. ทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุด

ต้องรู้ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองคืออะไร เราทำมันอย่างเต็มที่แล้วหรือยัง

สมกับตำแหน่งงานที่ได้รับแล้วหรือเปล่า จงทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไป

2. ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ไม่มีหัวหน้างานคนไหน ชอบลูกน้องที่ปฏิเสธงานที่มอบหมายให้ทำหรอก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม

เช่น งานยาก งานมาก งานเหนื่อย งานหนัก งานไม่ถนัด ทำไม่ได้ ทำไม่ไหว ทำไม่เป็น ไม่เคยทำมาก่อน ฯลฯ

เมื่อได้รับมอบหมายแล้ว ต้องหาวิธีทำให้ได้ ทำไม่ได้ก็ต้องพยายามค้นหาวิธีการ

สอบถามคนที่มีความรู้ ไม่ใช่ปฏิเสธ และผลักภาระหน้าที่นี้ ไปให้คนอื่นทำ

3. หมั่นเรียนรู้งานในหน้าที่

ต้องมีความขยัน หาความรู้เพิ่มเติมในงานที่ทำอยู่เสมอ ความรู้ที่มีจะได้เพิ่มพูนและทันสมัย ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. มีทัศนคติเชิงบวก

หัวหน้าต้องการลูกน้องที่มีทัศนคติเชิงบวก เพราะนั่นหมายความรวมถึง เมื่อเจอปัญหาอุปสรรคใดๆ

ในการทำงาน ลูกน้องก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับปัญหา และหาแนวทางแก้ไข มากกว่าจะหลีกเลี่ยงปัญหา

5. ไม่ทำในสิ่งที่หัวหน้าไม่ชอบ

ประเด็นนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการสังเกต ว่าหัวหน้าของเรานั้นชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยง

ไม่กระทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบ เช่น ไม่ชอบลูกน้องขี้เกียจ เราก็ต้องขยัน ไม่ชอบลูกน้องที่มาทำงานสาย เราก็ต้องมาทำงานเช้าขึ้น

ไม่ชอบลูกน้องที่จับกลุ่มนินทา เราก็ต้องไม่จับกลุ่ม ไม่ชอบลูกน้องทำงานเอาหน้า เราก็ต้องทำงานในหน้าที่รับผิดชอบ

ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลังอย่างสม่ำเสมอ ไม่ชอบลูกน้องขาดความรอบคอบในการทำงาน เราก็ต้องเพิ่มความละเอียดถี่ถ้วนในการทำงานให้มากขึ้น

6. มีความรับผิดชอบ

หัวหน้าทุกคน ชอบลูกน้องที่มีความรับผิดชอบในการทำงานของตน ในที่นี้หมายถึง

ทำงานให้สำเร็จตามกำหนดเวลา หรือทำงานให้ตรงตามที่หัวหน้าสั่งงาน

7. ทำงานโดยไม่ต้องควบคุม

รับผิดชอบในงานของตนเอง โดยที่หัวหน้าไม่ต้องมาจ้ำจี้จ้ำไชอยู่ตลอดเวลา เพราะเราขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่

8. มีความตั้งใจในการทำงาน

ทุ่มเททำงานด้วยความตั้งใจ ไม่เกียจคร้านในการทำงาน เวลางานก็คือเวลางาน ไม่จับกลุ่มนินทา

เล่นเน็ต เล่นเกม แชทไลน์ หรือทำอะไรก็ตามที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของตนเอง

หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ไม่มีหัวหน้าคนไหนชอบลูกน้องที่เอาเวลางานไปทำเรื่องส่วนตัวหรอก

9. มีความรักในงานที่ทำ

หากเราทำงานด้วยความรักในเนื้องานและหน้าที่ ผลงานก็จะออกมาดีเป็นที่ถูกใจของหัวหน้า แต่หากเราขาดความรัก

ในงานที่ทำแล้วล่ะก็ ผลงานที่ออกมาก็จะไม่ดีเท่าที่ควร เราจึงต้องมีความรักในงานที่ทำและทำงานด้วยจิตวิญญาณ

10. สามารถแก้ปัญหาได้เอง

เมื่อเกิดปัญหาในการทำงานขึ้น เราก็ต้องคิดวิธีแก้ไขด้วยตัวเองให้ได้เสียก่อน อย่าเอาแต่อาศัยการแก้ไขปัญหาจากหัวหน้าอย่างเดียว

เพราะการที่หัวหน้าจ้างเรามาทำงานนั้น ก็เพื่อให้เรามาช่วยแก้ไขปัญหาให้เขา ไม่ใช่ให้หัวหน้าต้องมาคอยแก้ไขปัญหาให้เราอยู่ตลอดเวลา

11. มีความกระตือรือร้นในการทำงาน

ความกระตือรือร้นของเรา จะฉายเด่นชัดอยู่กับการมองเห็นของหัวหน้า ไม่มีหัวหน้าคนไหนที่ไม่ชอบลูกน้องที่ทำงานอย่างกระตือรือร้น

12. ขยันขันแข็ง หนักเอาเบาสู้

ลูกน้องที่ไม่เกี่ยงงาน ทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ถึงแม้ว่างานนั้นจะหนักก็ไม่หวั่นไหว

พร้อมที่จะทำให้สำเร็จลุล่วง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ ลูกน้องแบบนี้หัวหน้ารักหมดใจเลย

13. รายงานความคืบหน้าของงานอยู่เสมอ

หากหัวหน้ามอบหมายงานให้เราปฏิบัติ หัวหน้าก็ย่อมปรารถนาที่จะทราบความคืบหน้าของงาน

ว่างานที่มอบหมายให้เรานั้นไปถึงไหนแล้ว อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ทวนสอบงาน

และหากมีสิ่งใดที่ต้องการปรึกษาหารือ ก็ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวให้เป็นประโยชน์

หัวหน้าจะได้เห็นความตั้งใจทำงาน ความรอบคอบ ความรับผิดชอบในงานของเราด้วย

14. เชื่อฟังคำสั่ง

อันนี้สำคัญมาก ลูกน้องที่ดี ต้องเชื่อฟังคำสั่งของหัวหน้า หากไม่เชื่อฟังก็จะกลายเป็นความไม่เข้าใจกัน

แต่การเชื่อฟังไม่ได้หมายถึงห้ามเถียง ห้ามคิดต่าง แต่คือการทำความเข้าใจในสิ่งที่หัวหน้าต้องการให้ได้

และปฏิบัติตาม แต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่เข้าใจ มีความเห็นต่าง หรือมีข้อคิดดีๆ มานำเสนอ

ก็ต้องชี้แจงและทำความเข้าใจร่วมกัน เพราะต้องปฏิบัติในสิ่งนั้น ให้สอดคล้องตามคำสั่งหัวหน้า

15. มีความคิดสร้างสรรค์

การเชื่อฟังคำสั่งก็ดี ปฏิบัติตามคำสั่งก็ดี แต่การที่มีความคิดดีๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ก็จะเป็นการดียิ่งขึ้น ฉะนั้น การทำงานที่ดีนั้นก็ต้องคู่กับการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ด้วย มีใช่รอทำงานตามสั่งเพียงอย่างเดียว

16. มีความรู้รอบตัว

เก่งแต่งาน แต่ไม่เก่งสถานการณ์รอบตัว ไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมือง เศรษฐกิจ

หรือไม่สนใจความเป็นไปของสังคม แบบนี้หัวหน้างานเราก็คงไม่ปลื้มสักเท่าไรนัก

17. รักษาเวลา

ตรงต่อเวลาในเรื่องของการปฏิบัติงาน และเรื่องของเนื้องาน คือสิ่งที่หัวหน้างานต้องการในตัวลูกน้องของเขา

ลูกน้องที่ขาดวินัยในการทำงาน และไม่รู้จักรักษาเวลานั้น ถือว่าเป็นลูกน้องที่ไม่ได้เรื่อง

18. อยู่ในกฎระเบียบ

สิ่งที่หัวหน้าคาดหวังในตัวลูกน้องอย่างหนึ่ง คือการรักษากฎระเบียบของบริษัทฯ

หรือองค์กร ไม่ทำการฝ่าฝืน หรือสร้างความไม่เป็นระเบียบให้กับสังคมการทำงาน

19. มีความซื่อสัตย์

ไม่มีหัวหน้าคนไหน อยากได้ลูกน้องที่ไม่ซื่อสัตย์ในการทำงาน ความซื่อสัตย์

เป็นคุณสมบัติของมนุษย์ที่ดี เราจึงควรต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเอง และผู้อื่น

20. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

ต่อให้เราเก่งงานแค่ไหน แต่ถ้ามนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแย่ ก็สร้างความลำบากใจให้กับหัวหน้าได้เช่นกัน ฉะนั้น

จงสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานไว้เสีย นอกจากจะเป็นที่รักของหัวหน้าแล้ว ยังเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอีกด้วย

21. ให้เกียรติ

คือให้เกียรติความเป็นหัวหน้าของเขา ด้วยการไม่พูดลับหลังในเรื่องที่ไม่ดี ไม่นินทาว่าร้าย (แม้บางเรื่องจะมีมูลความจริงก็ตาม)

เราต้องเคารพหัวหน้าทั้งต่อหน้าและลับหลัง นอกจากจะให้เกียรติหัวหน้างานแล้ว เรายังให้เกียรติตัวเราอีกด้วย

22. ทำให้หัวหน้าอยากใช้งานเรา

จงอย่ากลัวงานหนัก อย่ากลัวงานมาก เพราะยิ่งมาก เรายิ่งได้เยอะ ได้ทั้งผลงาน ได้ทั้งความไว้วางใจ รวมถึงงานยากๆ ด้วย

หากเราทำได้ เราก็จะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเรา มองว่าเราเป็นคนเก่ง มีความสามารถ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้

ฉะนั้น จงสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน สร้างความอยากทำงาน ทำตัวให้ขยันขันแข็ง

ไม่ทำหน้าเบื่อหน่ายเมื่อได้รับมอบหมายงาน ไม่ว่างานจะมาก งานจะยาก นั่นจะทำให้หัวหน้าประทับใจในตัวเรา

และมอบหมายงานที่สำคัญๆ ให้เราทำ รวมไปถึงโอกาสความก้าวหน้าในงาน และการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่เราจะเอาชนะใจหัวหน้างาน เมื่อเราสามารถเป็นในสิ่งที่หัวหน้าต้องการได้

ก็เท่ากับเราได้เข้าไป “นั่งอยู่ในหัวใจของหัวหน้างาน” แล้ว เพราะหัวหน้าเขาได้ประจักษ์แล้วว่า

เราเป็นลูกน้องที่มีความตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง สามารถไว้วางใจได้ มีคุณค่าที่ควรรักษาไว้ในองค์กรแห่งนี้

ที่มา : B e s t L i f e