20 นิสัยสร้างความสำเร็จ ที่เราควรทำตาม

20 นิสัยสร้างความสำเร็จ ที่เราควรทำตาม

1. โอบอ้อมรับความเปลี่ยนแปลง พร้อมใช้ประโยชน์จากมัน

2. เลือกที่จะวิเคราะห์ มากกว่าวิจารณ์

3. จัดสรรชีวิต บริหารเวลา และใช้ทุกนาทีไปกับสิ่งที่สำคัญ

4. สามารถผลักดัน หรือสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้ตัวเองได้

5. ไม่ย่อท้อต่อความลำบาก

6. ยินดีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ เมื่อเรื่องนั้นเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดี

7. ไม่เก็บเรื่องราวมาติดใจ ยกโทษเป็น แต่ก็เรียนรู้ที่จะจดจำในสิ่งที่ควรจำ

8. ยินดีกับความสำเร็จของผู้อื่นเสมอ

9. เรียนรู้ได้ในทุกความผิดพลาด ความล้มเหลว คืออาจารย์ที่ดีที่สุดในมหาลัยชีวิต

10. แวดล้อมไปด้วยคนคิดดี ทำดี และคนเก่ง

11. มีความรับผิดชอบต่อทุกการตัดสินใจ ทุกการกระทำ ไม่คิดจะโทษว่าเป็นความผิดของใคร

12. รักที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่สม่ำเสมอ

13. ตั้งใจจะทำให้ดีกว่าเดิมเสมอ

14. ถึงจะกลัว แต่ก็กล้าที่จะทำ

15. ตั้งคำถามกับสิ่งที่ไม่รู้ และเลือกที่จะถามกับคนที่เชี่ยวชาญ หรือเข้าใจในสิ่งนั้นเท่านั้น

16. ไม่เลือกที่จะตัดสินในทุกๆ เรื่อง เพราะเข้าใจดีว่าทุกอย่างมองได้หลายมุม

17. ข้อดี ข้อเสีย ทุกคนมี เราจึงเรียนรู้ที่จะดึงข้อดีออกมาใช้ก่อน และปิดจุดอ่อนตามหลังให้ได้มากที่สุด

18. มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในสิ่งที่ทำ

19. ไม่คิดเปรียบเทียบใคร

20. สนุกกับความท้าทาย แม้ว่ามันจะต้องแลกมาด้วย ความเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม

ที่มา : f o r l i f e t h