คนอายุมาก ที่มีบุญ มีวาสนาดี เขาจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

คนอายุมาก ที่มีบุญ มีวาสนาดี เขาจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

1. แก่แล้วยังมีเงินใช้ไม่ขาดมือ ไม่ต้องไปขอคนอื่นใช้ ไม่ต้องรวย แต่มีเงินพอกินพอใช้ ไม่ขัดสน

2. อายุเกิน 60 ปี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ หรือถ้ามี ก็ไม่ต้องล้มหมอนนอนเสื่อ ป่วยติดเตียง ดำรงชีวิตอยู่ได้สบายๆ

3. อายุเกิน 70 ปี แต่ยังทำงานคล่องแคล่ว ช่วยตัวเองในภารกิจประจำวัน เดินชมต้นไม้ ดอกไม้ เลี้ยงสัตว์ได้

4. มีงานทำประจำ ที่ทำให้เกิดความสุข งานประจำนี้จะเป็นอะไรก็ได้ รดน้ำต้นไม้ ให้อาหารหมา ทำงานช่วยสังคม สอนหนังสือ ไม่ต้องสนใจว่าได้เงินหรือไม่

5. มีญาติมิตรหรือเพื่อน มาเยี่ยมเป็นครั้งคราว โทรศัพท์หรือส่งไลน์หากัน แสดงว่าคนยังไม่ลืม เราไม่ลืมเขา ทำดีกับเขา คนก็จะมีใจคิดถึง ไม่ต้องเศร้าใจอยู่อย่างโดดเดี่ยว

6. การกินอยู่ไม่เป็นภาระ ช่วยตัวเองได้ แต่งตัวเอง กินเอง ไม่ต้องป้อน อาบน้ำเองได้ อ่านหนังสือหรือจดหมายได้ รับผิดชอบต่อชีวิตประจำวันของตัวเองได้

7. มีหลักธรรมประจำใจ มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ มีความสุขทุกวัน เจริญสติ สวดมนต์ ภาวนา เพื่อให้จิตใจมั่นคง ไม่ฟุ้งซ่าน

8. กินอิ่ม นอนหลับ อยากจะหลับก็หลับ อยากจะตื่นก็ตื่น ไม่เครียด ไม่ต้องรีบเร่งทำตามกำหนดเวลา ใจสงบ ไม่พลุ่งพล่าน

ใครมีครบทุกข้อ จัดว่ามีวาสนาดีมาก ใครมีน้อยข้อ วาสนาดีรองลงมา คนไม่มีวาสนา คือคนที่ไม่มีสักข้อ