4 นิสัยของคนฉลาด เขามักจะเงียบ มากกว่าพูด

4 นิสัยของคนฉลาด เขามักจะเงียบ มากกว่าพูด

1. คิดให้มากกว่าพูด

ว่ากันว่าคนฉลาดต้องรู้จักคิดก่อนพูด หรือคิดให้มากกว่าพูดอยู่เสมอ

เพราะมันเป็นตัวบ่งบอกถึงนิสัยใจคอ พฤติกรรม และพื้นฐานต่างๆ

ว่าเป็นคนอย่างไร ฉะนั้น การไตร่ตรองทุกสิ่งก่อนจะพูดออกมา

จึงมีความสำคัญ มันสามารถทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆ

อีกมากมายในชีวิต เพียงรู้จักใช้คำพูดให้เป็น และเกิดประโยชน์

2. รู้จักเก็บข้อมูล

การตั้งใจฟังในสิ่งที่คนอื่นพูด นอกจากจะทำให้คุณกลายเป็นผู้ฟังที่ดี

และมีมารยาทแล้ว มันยังทำให้คุณได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ

ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ส่งผลให้รู้เท่าทันผู้คนบนโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลเหล่านั้น มาใช้ในการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆ ได้อีกด้วย

3. ไม่หยุดก้าวไปข้างหน้า

เพราะเวลาไม่เคยรอใคร หากไม่อยากเป็นบุคคลที่เดินถอยหลัง

หรือย่ำอยู่กับที่ ก็จงอย่าหยุดพัฒนา และผลักดันตัวเองให้ก้าวไปหาสิ่งใหม่ๆ

เพราะมันส่งผลดีต่อชีวิต ทำให้คุณรู้ทันความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

และกลายเป็นคนยุคใหม่ ที่คอยอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่ตลอดเวลา

4. หยุดเพ้อเจ้อ แล้วลงมือทำ

จงตื่นจากความฝันอันสวยหรู ที่วาดไว้ในจินตนาการ แล้วลุกขึ้นมาสร้างฝัน

ให้กลายเป็นจริงดีกว่า ถ้ายังมัวแต่เสียเวลา เพ้อเจ้อไปวันๆ

ไม่ลงมือลงแรงทำอย่างจริงจัง แล้วเมื่อไหร่สิ่งที่วาดไว้ในฝันจะสำเร็จ

ดังนั้น หากอยากเป็นคนที่เก่งและฉลาด จะต้องไม่พูดพร่ำให้เสียเวลา

แต่ควรนำเวลาทุกนาทีที่เรามี มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะดีกว่า