4 ข้อที่บอกว่า คุณเป็นคนดีเกินไป จึงถูกเอาเปรียบบ่อยๆ

4 ข้อที่บอกว่า คุณเป็นคนดีเกินไป จึงถูกเอาเปรียบบ่อยๆ

การเป็นคนดี ต้องเป็นคนดีให้พอเหมาะพอควร การเป็นคนดีเกินไป ใครๆ ก็จะไม่เกรงใจ

มีแต่คนจ้องจะเอาเปรียบ บางคนไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำ แต่กลับเห็นคุณเป็นคนโง่

ที่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอ 4 ข้อต่อไปนี้ บ่งบอกว่าคุณ “เป็นคนดีเกินไป”

1. ขอโทษ แม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทำผิด

หากคุณเป็นฝ่ายยอมรับผิดเอง ทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดใดๆ จะทำให้อีกฝ่ายลืมตัว

นิสัยเสีย ไม่สำนึกในความผิดของตน และมักโทษใครต่อใครอยู่เสมอ

2. ช่วยเหลือคนอื่น จนทำให้ตัวเองเดือดร้อน

คิดถึงตัวเองและคนข้างหลังให้เยอะๆ อย่าให้คนอื่นมากไป จนตัวเองไม่เหลืออะไร

3. ทำดีกับทุกคนไปหมด โดยไม่ดูว่า เราทำดีถูกคนไหม

เขาสำนึกในความดีของเราหรือไม่ เขาจดจำความดีของเราไหม

เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำบ้างหรือเปล่า จำไว้ว่า การทำดีผิดคน

ก็เหมือนเทน้ำลงในทะเลทราย ไม่ทำให้พืชต้นใดเจริญงอกงามได้เลย

4. เจ็บแล้วไม่เคยจำ

ไม่จดจำความผิดที่เขาเคยทำกับเรา ถูกเขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีก เหมือนไม่เข็ดหลาบ

เป็นคนโง่ที่ไม่เรียนรู้ชีวิต เพราะดีเกินไป จึงมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเอง

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นได้ใจ และชอบเอาเปรียบเราอยู่เรื่อย

ดังนั้น การเป็นคนดี ต้องไม่ให้ตนเองเดือดร้อน ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ต้องรักตัวเองก่อนจะไปรักคนอื่น และควรทำดีให้ถูกคน ทำดีกับคนที่

รู้จักสำนึกในความดี ถ้าคนไหนไม่สำนึก ก็อย่าเสียเวลาต่อไปอีกเลย

บางครั้งจำยอม ไม่ใช่เพราะไร้ซึ่งเหตุผล แต่เพราะไม่อยากโต้เถียงให้เปลืองเวลา

กาลเวลาพิสูจน์ทุกอย่าง และทุกอย่างอธิบายน้ำใจคนได้ เมื่อจะดูคน

อย่าใช้ตาดูเพียงอย่างเดียว จะดูผิดได้ง่าย และไม่ควรฟังด้วยหู เพราะล้วนเป็นคำเท็จ

มีเพียงอาศัยเวลา รับรู้ด้วยใจ สิ่งที่จริงจะลวงเราไม่ได้ สิ่งที่ลวงก็เป็นจริงไม่ได้เช่นกัน

กาลเวลานั้นดี พิสูจน์ใจคน เป็นประจักษ์พยานในนิสัยคน เห็นความจริง เปิดโปงความลวง