4 เคล็ดลับ สอนลูกอย่างมีเหตุผล ไม่ต้องบังคับ ลูกก็เชื่อฟังเราได้

4 เคล็ดลับ สอนลูกอย่างมีเหตุผล ไม่ต้องบังคับ ลูกก็เชื่อฟังเราได้

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายได้พบเจอ คือ ลูกไม่ยอมเชื่อฟัง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม

เรื่องนี้สามารถแก้ไขได้ ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสม สอนให้ลูกเข้าใจ เชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ

ถือว่าเป็นวิธีที่ได้ผลกว่า การใช้ความรุนแรงอีกนะ มาดูว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ลูกๆ เชื่อฟังเรามากขึ้น

1. ฟังลูก เข้าใจลูกให้มากๆ

เปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง พ่อแม่อาจจะไม่ได้เป็นฝ่ายถูกเสมอไป

บางทีเด็กก็มีแง่มุมความคิดที่เป็นของเขาเหมือนกัน ฉะนั้น จึงควรให้เด็กได้ลองพูด

เสนอมุมมองของเขาหน่อย จะผิดถูกอย่างไรก็ค่อยอบรมให้เขาเข้าใจ

เราเองก็จะได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดของลูกมากขึ้น ทำให้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้น

2. สอนให้ลูกพึ่งตัวเอง แก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้

พ่อแม่บางรายนั้น มักจะห้ามลูกทำโน่นนี่ ไม่ว่าลูกจะทำอะไร ก็โดนต่อว่าอยู่เสมอ

การกระทำเช่นนี้ จะทำให้ลูกขาดความมั่นใจ เราจึงควรสอนให้ลูกใช้ความคิด

ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหา ไม่ควรไปห้ามเขา เพราะจะทำให้เขาคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองไม่ได้

3. สอนพร้อมกับทำให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง

เด็กๆ มักจะลอกเลียนแบบคนใกล้ชิดเสมอ และบางครั้งก็ยังไม่สามารถแยกได้ว่า

อะไรควร อะไรไม่ควร ฉะนั้น พ่อแม่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้เขาเห็น

อยากให้ลูกมีนิสัยแบบไหน ก็ทำแบบนั้น ลูกจะจดจำ และนำไปปฏิบัติได้

4. ใช้คำพูดสุภาพ ในการสอนเขาแต่ละครั้ง

เด็กๆ มักจะแสดงอาการต่อต้าน หากพ่อแม่ใช้คำพูดที่รุนแรงในการสอน

ทำให้ผลลัพธ์ไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังไว้ ฉะนั้น วิธีที่เหมาะสมในการสอนลูก

คือให้ใช้คำพูดสุภาพ โทนเสียงอ่อนหวาน และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้ง

ไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตาม จะทำให้ลูกหันมารับฟัง หันมาสนใจได้มากขึ้น

จงสอนลูกซะใหม่นะ หันมาให้ความรักกับเขา ให้ความใกล้ชิด ให้ความเข้าใจ

จะทำให้เรารับรู้ได้ถึงปัญหาที่แท้จริง ว่าเกิดขึ้นอย่างไร เป็นมาอย่างไร แล้วจะแก้ไขได้อย่างง่ายดาย

ขอขอบคุณ S a n o o k

เรียบเรียงโดย อ่านสนุก