4 แนวทาง สอนลูกให้ใช้เงินเป็น คิดได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ

4 แนวทาง สอนลูกให้ใช้เงินเป็น คิดได้ตั้งแต่ยังเล็กๆ

สิ่งเหล่านี้ที่คุณพ่อคุณแม่ ควรนำไปสอนให้ลูกรู้จักหลักการใช้เงิน

เพื่อให้เขาสามารถนำไปปรับใช้ กับชีวิตของตัวเองในภายหน้าได้

1. สอนให้บริหารการใช้เงินเป็น

สอนให้เขารู้จักกับการเงินอย่างง่ายๆ ด้วยการให้ค่าขนมเป็นรายวันกับเขา

ให้เขามีประสบการณ์ตรงในการใช้จ่ายเงิน แต่คุณต้องให้อย่างสม่ำเสมอด้วยนะ

ทั้งยังต้องหนักแน่นพอ ที่จะไม่ให้เขาเพิ่ม เมื่อเขาใช้เงินหมดก่อนกำหนด

จะดียิ่งขึ้นถ้าคุณบอกให้เขารู้ว่า หากใช้เงินจนหมด เขาก็จะไม่มีเงินสำหรับใช้จ่ายในสิ่งที่สำคัญกว่า

ฉะนั้น เขาต้องรู้จักแบ่งเงินออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่สามารถใช้ได้ กับส่วนที่ควรเก็บ เพื่อใช้ในวันหน้า

2. สอนให้รู้ที่มาที่ไปของเงิน

ในวัยอนุบาลนี่แหละ ที่เจ้าตัวน้อยของคุณเริ่มก้าวออกสู่โลกกว้าง

เขาจะถูกสภาพแวดล้อมสอนให้รู้จักใช้เงินเป็นโดยปริยาย และรวดเร็ว

กว่าพ่อแม่จะรู้ตัวอีกที อาจเห็นภาพเจ้าตัวน้อยยื่นมือเล็กๆ เพื่อขอเงินไปซื้อขนมแล้วก็ได้

ทีนี้เราก็ถือโอกาสสอนให้เขารู้จักที่มาที่ไปของเงิน บอกเขาว่าเงินที่คุณให้ใช้

ทุกบาทมันมาจากหยาดเหงื่อแรงกายของคุณ ตอนที่คุณออกไปจับจ่าย ซื้อของเข้าบ้าน

ก็พาเขาไปด้วย เพื่อให้เขาเรียนรู้ว่า เงินที่คุณได้จากการทำงาน จะต้องนำมาใช้จ่ายอะไรบ้าง

สิ่งเหล่านี้จะช่วยสอนให้เขารู้ว่า เราจ่ายเงินออกไป เพื่อวัตถุประสงค์อะไรบ้าง

3. สอนตั้งแต่ยังเล็กๆ

เริ่มสอนตอนที่เขายังแบมือขอเงินนั่นแหละ ด้วยการสร้างวินัยในการใช้เงิน

ทำให้เขาเห็นเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กช่วง 2 ขวบ ก็มีการเรียนรู้แล้ว

เขาจะมองดูพฤติกรรมพ่อแม่ จากนั้นก็เก็บไปคิด เขาอาจยังไม่เข้าใจว่า

โลกใบนี้มีการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันด้วยเงิน แต่พฤติกรรมของคุณ จะทำให้เขาเรียนรู้ได้เอง

และก็ขึ้นอยู่กับว่า คุณจะให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เงินแบบไหน ไปในทิศทางไหน

4. สอนให้รู้จักคุณค่าของเงิน

เมื่อเขาโตขึ้น จนพอจะรู้จักตัวเลข ก็ได้เวลาสอนให้เขาคุ้นเคย กับการแตกทอนของตัวเงิน

เช่น เหรียญบาท 5 เหรียญ จะเท่ากับ เหรียญห้า 1 เหรียญ เงิน 5 บาทนี้ สามารถซื้ออะไรได้บ้าง?

เหรียญห้า 2 เหรียญ เท่ากับ เหรียญสิบ 1 เหรียญ เงินจำนวนนี้ จะซื้ออะไรได้บ้าง?

ให้คุณยกตัวอย่างมาให้มากที่สุด จะช่วยให้ลูกเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น

นอกจากจะเป็นการสอนบวกลบเลข มันยังช่วยให้เขาคุ้นเคยกับคุณค่าของเงินอีกด้วย