7 นิสัยคนโลกแคบ ที่เราควรอยู่ให้ไกลจะดีกว่า

7 นิสัยคนโลกแคบ ที่เราควรอยู่ให้ไกลจะดีกว่า

วันนี้เรามีนิสัยของคนที่ไม่น่าคบมาฝากกัน รู้แล้วก็อยู่ให้ไกล คนเหล่านี้ยิ่งคบ ยิ่งเสียเวลาชีวิต

1. เอาความคิดตัวเองเป็นใหญ่

คนใจแคบจะยึดความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่ฟังใคร ไม่สนความคิดของใคร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม

คิดว่าความคิดตัวเองนี่แหละถูกต้อง และจะหงุดหงิดใส่เมื่อมีคนมาแย้งความคิดของตัวเอง

2. มองว่าคนอื่นโง่กว่าตัวเอง

คนใจแคบมักจะคิดว่า คนอื่นด้อยหรือโง่กว่าตนเสมอ ชอบคิดเข้าข้างตัวเอง คิดว่าตนดีเลิศที่สุด

3. ไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูด

ถ้าเชื่อสิ่งใดแล้ว มักจะไม่ฟังสิ่งที่คนอื่นพูด ต่อให้มีเหตุผลดีแค่ไหน หรือเป็นความเห็นที่มีน้ำหนัก

มีหลักฐานยืนยัน คนใจแคบก็จะไม่ยอมฟังอยู่ดี จะพูดเท่าไรก็ไม่เชื่อ ถึงจะเป็นฝ่ายผิดก็ยังคิดว่าตัวเองถูกเสมอ

4. ไม่เปิดรับอะไรใหม่ๆ

เป็นคนหัวโบราณขั้นสุด เมื่อมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามา จะไม่เปิดรับ และมองว่าไม่น่าเชื่อถือ หรือเป็นไปไม่ได้ ไว้ก่อนตลอด

ถึงอย่างนั้น พวกเขาก็ไม่เคยคิดหาเหตุผลอย่างถูกต้องจริงจัง หรืออีกนัยหนึ่งอาจเป็นเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงมากกว่า

5. ไม่ชอบให้ใครมาวิจารณ์ (แต่ตัวเองวิจารณ์คนอื่นได้)

พวกเขาไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ของใครได้เลย มักจะหัวเสียเมื่อมีคนมาแนะนำ หรือตักเตือน

แต่พวกเขากลับชอบวิจารณ์คนอื่น เพราะคิดไปเองว่าสิ่งที่ตนพูดนั้น คือความจริงและถูกต้องเสมอ

6. เข้าสังคมยาก

พวกเขาชอบเอาชนะคนอื่น ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของใคร ทำให้เข้ากับผู้คนได้ยาก

เวลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือสนทนากัน จึงมักไม่มีใครอยากจะสานความสัมพันธ์ต่อ

7. ติดต่อเพื่อน แค่ยามตัวเองเดือดร้อน

ตอนสุขสบาย ไม่เคยคิดจะติดต่อหาใคร เวลาเพื่อนลำบาก ก็ไม่เคยยื่นมือไปช่วยเหลือ

แต่พอตัวเองเดือดร้อน กลับรีบติดต่อขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ วุ่นวายไปหมด