8 สาเหตุที่คนเราต้องเป็นหนี้ ข้อคิดดีๆ ไม่ประมาทเรื่องหนี้

8 สาเหตุที่คนเราต้องเป็นหนี้ ข้อคิดดีๆ ไม่ประมาทเรื่องหนี้

1. เป็นหนี้เพราะว่าอยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการของคนเรา ก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น

เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียง หรือทีวีที่กำลังลดราคา หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0 % 10 เดือน

ทั้งที่ความเป็นจริง ก็ยังไม่มีความจำเป็น ต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริงๆ เช่น ทีวีเสีย

หรือต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้ว และต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้ มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิต และไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ทันกำหนด

เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับ ไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระ ก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อน

โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ ควรรีบหาเงินมาชำระให้ครบตามส่วนโดยเร็ว

เพราะว่า มีดอกเบี้ยสูง และจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะยาว ถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือน ก็มีรายการค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้

หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร

หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริงๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มีดอกเบี้ยน้อยที่สุด

และมีระยะเวลาการชำระเงิน ที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิต

และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้องพยายามหาหนทาง หารายได้ ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคน แล้วอาจจะมีทัศนคติต่อเงิน ว่าเป็นทาสของคนเรา

เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิด

ที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่าย เมื่อเห็นของที่ชอบ ก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล

เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลัง

ยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิต ก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมากที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้

เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใด

เพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจ เวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่างๆ มา

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูง แล้วแต่ว่า มีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน

เช่าพื้นที่สำนักงาน ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมาย เป็นเงาตามตัว

และยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้า และบริการ รวมถึงการประชาสัมพันธ์

และการหาช่องทางจัดจำหน่าย หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์

เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้ สิ่งสำคัญก็คือ การศึกษาถึงธุรกิจที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อน

ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุน และผลกำไรตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สิน

ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ กรณีนี้ ถ้ากู้เงินจากธนาคาร

ก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญ ก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที

จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง

การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใคร จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการพนัน

มีคนจำนวนมาก ที่หลงมัวเมากับการพนันทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย

ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่าย และมีโอกาสเป็นหนี้ได้มาก

เพราะง่ายต่อการพนัน ด้วยเงินเดิมพันสูง หนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

เป็นหนทางของอบายมุข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง

บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณี จึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพนันได้

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือ กรณีการทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งมีประโยชน์มาก

เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิต และทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่น

ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย

เมื่อเป็นฝ่ายผิด ก็จะต้องชำระค่าเสียหาย และค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณี

รวมถึงรถของตนเอง การเดินทางบนท้องถนน ที่มีรถยนต์หนาแน่น

จึงควรที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินได้

เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมีการซ่อมรถตนเอง และคู่กรณี หรือค่ารักษาพยาบาล ทั้งตนเองและคู่กรณี

โดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเอง

เมื่อได้รู้ถึงโอกาส และสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวังการใช้ชีวิตมากขึ้น

ถ้าเป็นไปได้ ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริง ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก เช่น การซื้ออสังหาริมทรัพย์

เพราะว่าสินค้ามีราคาสูง และถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้าน

หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเอง แต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง โดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอ ที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้