8 สิ่งที่จะทำให้คุณ กลายเป็นคนน่าเชื่อถือ น่ายกย่องในที่ทำงาน

8 สิ่งที่จะทำให้คุณ กลายเป็นคนน่าเชื่อถือ น่ายกย่องในที่ทำงาน

ในที่ทำงาน ทุกคนล้วนต้องการเป็นคนสำคัญ โดดเด่น และได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่น

เพราะสิ่งนี้จะนำไปสู่หนทางแห่งความสำเร็จ แต่กว่าที่คุณจะได้รับความไว้วางใจจากเจ้านาย

เพื่อนร่วมงาน และลูกน้อง คุณจะต้องใช้ความพยายามอย่างหนัก กล่าวคือ คุณต้องอุทิศตนในการทำงาน

และวางตัวให้เหมาะสมในทุกสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจจริง โดยปฏิบัติตาม

คำแนะนำ 8 ข้อในบทความนี้ คุณจะได้รับความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือในที่ทำงานแน่นอน

1. มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการให้คนอื่นเคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ คุณต้องเคารพตัวเองก่อน

คุณควรเชื่อมั่นในทุกการกระทำของตนเอง มีความรับผิดชอบ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ

และไม่เกรงกลัวปัญหาอุปสรรคใดๆ เพราะหากคุณสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญ

และสามารถผ่านพ้นปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คนเกิดความศรัทธา

เกิดความเชื่อมั่นในตัวคุณ และสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

2. บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติกรรมที่สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคุณ ก็คือการบริหารเวลา หากคุณลองเปรียบเทียบ

พนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงานคนแรก ที่เข้าประชุมตรงเวลา และส่งงานตามกำหนดทุกครั้ง

กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย และไม่เคยส่งงานทันเวลา แน่นอนว่าเมื่อคุณจะมอบหมายงานหนึ่งชิ้น

คุณจะมอบหมายให้พนักงานคนแรกทำ เพราะคุณไว้วางใจและเชื่อมั่นว่า เขาจะไม่ทำให้คุณผิดหวัง

ทั้งนี้ ในระหว่างทำงาน คุณควรทุ่มเทกำลังความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว

ไม่เสียเวลากับกิจกรรมที่ไร้สาระ เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่างสมบูรณ์แบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3. อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้คุณจะรู้ว่าตนเองสามารถทำงานได้ดี รวดเร็ว หรือมีประสิทธิภาพมากแค่ไหน ก็อย่าไปคุยโวโอ้อวด

แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้องทำอยู่แล้ว นอกจากนี้ เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย

คุณไม่ควรหลงระเริงไปกับคำพูดเยินยอของคนอื่น ในทางกลับกัน คุณควรคิดว่าแต่ละคน

เป็นเพียงหน่วยหนึ่งที่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4. ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงานอย่างเฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ พวกเขาอาจไม่มีแรงบันดาลใจเหมือนเช่นคุณ

หรือพวกเขาอาจมีปัญหาส่วนตัวบางอย่าง ทำให้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่า

คุณจะดูถูกพวกเขาได้ คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกัน จงให้เกียรติพวกเขา

และไม่ก้าวล้ำเส้นของกันและกัน กล่าวคือ คุณไม่ควรมองพวกเขาว่าเป็นเพียงเพื่อนร่วมงาน

แต่ให้มองพวกเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้ จะทำให้คุณเข้าใจจิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น

และคุณจะได้รับความไว้วางใจ รวมทั้งความเคารพนับถือเป็นการตอบแทน

5. ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาสชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่างเช่น หากเพื่อนร่วมงานของคุณ ทำงานชิ้นหนึ่งได้อย่างยอดเยี่ยม

และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดงชื่นชมในความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจที่เขาทุ่มเท

จนทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย คำชื่นชมเหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ และกำลังใจในการทำงานมากขึ้น

ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงานของคุณล้มเหลว แทนที่คุณจะคอยซ้ำเติมและตอกย้ำความผิดพลาดนั้น

คุณควรให้อภัยและให้กำลังใจต่อกัน เพราะการต่อว่าหรือแสดงพฤติกรรมด้านลบ

นอกจากจะไม่ช่วยให้เกิดประโยชน์ใดๆ ยังทำให้เพื่อนร่วมงาน เกิดทัศนคติในแง่ลบต่อคุณอีกด้วย

6. ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็นเรื่องง่ายที่จะต่อว่า หรือโจมตีเพื่อนร่วมงานที่ไร้ประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้

ไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อตัวคุณและบริษัท ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน

ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ไม่แก่งแย่งชิงดีกัน นอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

จะทำให้การทำงานมีความราบรื่น เพราะเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ ก็จะมีคนสนับสนุน

และผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7. ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบนินทาในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะทำให้คุณเสียเวลาในการทำงานแล้ว

คงไม่มีใครเคารพนับถือ คนที่ปล่อยข่าวลือและพูดจาให้ร้ายผู้อื่น กล่าวคือ หากคุณไม่ให้ความเคารพนับถือผู้อื่น

คุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกัน ดังนั้น คุณจึงไม่ควรจับกลุ่มซุบซิบนินทาในที่ทำงาน

เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8. ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ไม่ได้เกิดจากความสามารถแต่เพียงอย่างเดียว

หากคุณได้งานแต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทางที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดี คือการคิดถึงเรื่องงาน

พร้อมๆ กับจิตใจของผู้ร่วมงาน ในทางกลับกัน หากคุณใช้วิธีการบังคับเพื่อนร่วมงาน ให้ทำอย่างที่ใจคุณต้องการ

คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่ ดังนั้น คุณไม่ควรบังคับหรือควบคุมคนอื่น ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา

มอบหมายงานให้คนในทีมอย่างเหมาะสม และเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหา คุณก็ควรช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ

ขอขอบคุณ l e a r n i n g h u b t h a i l a n d