9 หลักการใช้ชีวิต จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

9 หลักการใช้ชีวิต จงใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน

หลักการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่ทำให้เราสุขใจ

1. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่พบคำว่า ความผิดหวัง ความเสียใจ เช่นที่ผ่านมา

2. มีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วจะพบว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งนั้น

3. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัย คุณจะพบว่า คุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ปวดร้าวกับอดีตใดๆ ทั้งนั้น

4. จงมีชีวิตอยู่กับความเป็นจริง แล้วคุณจะพบว่า จิตของคุณได้รับการปล่อยวาง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดๆ เกินพอดี

5. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการอยู่แบบพอเพียง แล้วคุณจะพบว่า ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินจำเป็น ด้วยความอยาก และความโลภของเรา

6. จงมีชีวิตอยู่อย่าง มีปัญญา มีศีล สมาธิ แล้วคุณจะพบกับ คุณค่าของชีวิต ที่จะมีแต่คำว่า สว่าง สงบ สะอาด

7. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมบุญกุศลและความดี ให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆ แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตของคุณนั้น มีคนคอยช่วยอยู่ตลอดเวลา

8. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้มากกว่าผู้รับ แล้วคุณจะพบกับความสุข ที่เป็นยาอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

9. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ดังนั้น ทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น กว่าที่ผ่านมา

ที่มา : s a n – s a b a i