9 ข้อที่หัวหน้าควรแก้ ไม่งั้นลูกน้องอยู่ด้วยไม่ได้

9 ข้อที่หัวหน้าควรแก้ ไม่งั้นลูกน้องอยู่ด้วยไม่ได้

หลายคนคงเคยทำงานกับหัวหน้าหลายแบบ ที่มีลักษณะนิสัยแตกต่างกันไป

หัวหน้าบางคนเป็นที่รักของลูกน้อง จนใครๆ ก็อยากร่วมงาน ในขณะที่หัวหน้าบางคน

กลับถูกลูกน้องมองในแง่ร้าย จนตั้งกำแพงไม่อยากทำงานด้วย

ตัวอย่างเหล่านี้ คือลักษณะนิสัยของหัวหน้าที่ต้องแก้ไข ไม่งั้นลูกน้องอยู่ด้วยไม่ได้แน่

1. จัดประชุมพร่ำเพรื่อ

การจัดประชุมทุกครั้ง ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เพื่อระดมสมอง เพื่อตัดสินใจเรื่องสำคัญ

ซึ่งก่อนประชุมทุกครั้ง หัวหน้าควรแจ้งด้วยว่า จะคุยเรื่องอะไรบ้าง

นอกจากนี้ ควรให้โอกาสลูกน้องเลือกว่าจะเข้า หรือไม่เข้าประชุมได้ เป็นต้น

2. ตำหนิพนักงานอย่างเดียว ไม่เคยชื่นชม

ทุกคนทำผิดพลาดกันได้ หัวหน้าที่ดีควรใช้ความผิดพลาดของลูกน้องเป็นบทเรียน

โดยมุ่งเป้าไปที่วิธีการแก้ปัญหา ไม่ใช่ตำหนิให้ลูกน้องเสียกำลังใจ โดยอาจจะเพิ่มช่องทาง

พัฒนาตนเองให้กับลูกน้อง หรือเปลี่ยนกลยุทธ์การทำงานต่างๆ เพื่อไม่ให้ปัญหาเหล่านั้น

เกิดขึ้นซ้ำอีก ซึ่งหัวหน้าก็ควรร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกัน และอย่าลืมให้กำลังใจลูกน้องเสมอ

3. โมโหง่าย ใช้อารมณ์กับพนักงาน

หากหัวหน้าใช้อารมณ์มากๆ หรือโมโหง่ายในเรื่องเล็กน้อย ก็จะก่อให้เกิดผลเสีย

เพราะลูกน้องจะพยายามออกห่างจากหัวหน้า หากมีปัญหาอะไร

ก็จะไม่กล้าปรึกษาหัวหน้า ในทางกลับกัน ถ้าหัวหน้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี

ลูกน้องก็จะกล้าพูดคุยด้วย และทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

4. พยายามควบคุมพนักงานทุกอย่าง

การบริหารจัดการลูกน้องแบบ Micro Management โดยพยายามออกคำสั่ง

และควบคุมลูกน้องตลอดไม่ใช่เรื่องดี เพราะทำให้ลูกน้องไม่สามารถทำงานชิ้นนั้นๆ

ได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นจะทำให้ลูกน้อง ขาดแรงบันดาลใจที่จะทำอะไรใหม่ๆ อีกด้วย

ดังนั้น จงให้อิสระแก่พนักงาน และคอยเสนอคำแนะนำต่างๆ เป็นระยะ ก็เพียงพอแล้ว

5. เพิกเฉยต่อปัญหาของพนักงาน

ถ้าลูกน้องมีคำถาม หรือต้องการให้หัวหน้าช่วยเหลือ หัวหน้าก็ไม่ควรเพิกเฉย

แต่ควรจัดลำดับความสำคัญ ว่าควรเข้าไปช่วยในเรื่องใดก่อน อย่างไรก็ตาม

ถ้าหัวหน้าไม่สามารถช่วยได้ทันที ก็ควรแจ้งให้ลูกน้องทราบว่า

ตนเองได้รับทราบถึงปัญหาแล้ว และจะช่วยได้เมื่อไหร่ เป็นต้น

6. ลังเล ไม่ตัดสินใจ จนพนักงานทำงานต่อไม่ได้

เคยมีคนกล่าวไว้ว่า “การไม่ตัดสินใจ แย่กว่าการตัดสินใจผิด” ในฐานะหัวหน้า

ที่ต้องตัดสินใจเรื่องต่างๆ ทุกวัน ลูกน้องจะรอการตัดสินใจจากหัวหน้าเสมอ

เพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ ซึ่งการตัดสินใจผิดพลาด ก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไป

ตราบเท่าที่หัวหน้าสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้

ลูกน้องจะรู้สึกประทับใจ ที่หัวหน้าลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

7. เปลี่ยนใจไปมา จนพนักงานตามไม่ทัน

หัวหน้าบางคนมีโปรเจคใหม่ๆ มาให้ลูกน้องทำเสมอ บางครั้งก็เปลี่ยนโปรเจคไปมา

จนลูกน้องตามไม่ทัน ทำให้ลูกน้องเกิดคำถามว่า เป้าหมายจริงๆ คืออะไรกันแน่ ดังนั้น

หลังจากนี้หากมีโปรเจคใหม่ๆ หัวหน้าก็ควรให้ลูกน้อง เคลียร์งานเก่าให้เสร็จเสียก่อน

8. สั่งงานมากเกินไป

หากหัวหน้าสั่งงานครั้งละมากเกินไป พนักงานก็จะรู้สึกหมดกำลังใจ

และอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ดังนั้น หัวหน้าต้องแจกจ่ายงานให้พอดี

เพื่อให้ลูกน้องจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ ได้ และควรมีเวลาให้พักบ้าง

9. สื่อสารกับพนักงานไม่ชัดเจน

เมื่อสื่อสารกับพนักงาน หัวหน้าควรบอกจุดมุ่งหมาย และรายละเอียดของงานต่างๆ ให้ชัดเจน

รวมถึงควรสนับสนุนให้ลูกน้องกล้าบอก เมื่อมีสิ่งที่หัวหน้าพูด หรือทำไม่ถูกต้อง

ขอขอบคุณ E n t e r p r e n e u r