ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือสิ่งเหล่านี้ อ่านจบแล้ว อาจได้ข้อคิดบางอย่าง

ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือสิ่งเหล่านี้ อ่านจบแล้ว อาจได้ข้อคิดบางอย่าง

1. ศัตรูที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ตัวเราเอง

2. ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอวดดี

3. การกระทำที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกลวง

4. สิ่งที่แสนสาหัสที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอิจฉาริษยา

5. ความผิดพลาดมหันต์ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การยอมแพ้ตัวเอง

6. สิ่งที่เป็นอกุศลที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การหลอกตัวเอง

7. สิ่งที่น่าสังเวชที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความถดถอยของตัวเอง

8. สิ่งที่น่าสรรเสริญที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความอุตสาหะ วิริยะ

9. ความล้มละลายที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ ความสิ้นหวัง

10. ทรัพย์สมบัติที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ สุขภาพที่สมบูรณ์

11. หนี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ หนี้บุญคุณ

12. ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้อภัยและความเมตตากรุณา

13. ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวงที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การมองโลกในแง่ร้ายและไร้เหตุผล

14. สิ่งที่ทำให้อิ่มอกอิ่มใจที่สุดในชีวิตเรา ก็คือ การให้ทาน

คนเราทุกวันนี้ ดิ้นรนไขว่คว้าหาสิ่งที่ไม่มี และสุดท้ายทุกคนก็จะได้ในสิ่งเดียวกัน คือไม่ได้อะไร

แถมให้อีกนิด ข้อคิดสะกิดใจ

1. ที่สุดของความปรารถนาของมนุษย์ คือการเป็นที่ปรารถนาของคนอื่น

2. ความดีคือที่สุดของคุณธรรม คนๆ หนึ่งจะทำตัวรักคนทั้งโลก คงเป็นไปไม่ได้ แค่ไม่คิดร้ายต่อคนอื่นก็เพียงพอแล้ว

3. ผู้นำที่ดี จะไม่ยัดเยียดความคิดของตนใส่สมองผู้ตาม แต่ควรนำเอาความคิดเห็นของผู้ตาม มาใส่สมองของตัวเองด้วย

4. น้ำใจ คือพร้าที่คอยแผ้วถาง พาคุณไปสู่ความสำเร็จ

5. อย่านินทาใครลับหลัง เพราะมันจะลดคุณค่าของคุณลงในทันที

6. หากจะหัวเราะเยาะคนอื่น ให้คิดก่อนว่า หากเป็นคุณที่ถูกหัวเราะเยาะ คุณจะมีความรู้สึกยังไง

7. ลมไม่อาจช่วยเรือที่ไร้ทิศทาง ผู้มีความสามารถก็ไม่อาจช่วยคนที่ไร้จุดหมาย

8. สิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากความผิดพลาด คือจะทำอย่างไรไม่ให้ผิดพลาดซ้ำรอยอีกเป็นครั้งที่สอง

ที่มา คำสอนท่านพุทธทาส, นุสนธิ์บุคส์