ในเวลาวิกฤติ เราจะมองเห็นสัจธรรมชีวิต ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ในเวลาวิกฤติ เราจะมองเห็นสัจธรรมชีวิต ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

น้อยคนจะตระหนักว่า ขณะที่ตนมีเงินทองเพิ่มขึ้นนั้น เวลาของตนในโลกนี้ กลับเหลือน้อยลงทุกที

และเมื่อถึงวันที่ตนหมดอายุขัย ไปสู่ปรโลก มีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใด ก็เอาไปด้วยไม่ได้

ร้ายกว่านั้นก็คือการพบว่า มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตนควรทำ แต่กลับไม่ได้ทำ

ใครที่ตระหนักเช่นนี้ ย่อมไม่ปล่อยให้เวลาของตนหมดไป กับการสะสมเงินทอง หรือเพลิดเพลินในความสนุกสนาน

แต่จะให้ความสำคัญ กับสิ่งที่มีความหมายต่อจิตใจ อันจะนำมาซึ่งความสงบร่มเย็น และความสุขใจ

รวมทั้งการเข้าถึงประโยชน์สูงสุด แห่งความเป็นมนุษย์ นั่นคือ การเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งปวง

และสิ่งที่จะมองข้ามมิได้ก็คือ การเตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมรับมือกับความต า ย อันเป็นความจริงที่ไม่มีใครหนีพ้น

คนที่หมั่นเตือนตนอยู่เสมอ ว่าเวลาของเราลดน้อยลงไปทุกที ทุกที ย่อมสามารถเผชิญกับความต า ยได้ด้วยใจสงบ

ถือเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิต เป็นผู้ที่ตื่นอยู่ท่ามกลางหมู่ชนที่หลับใหล และก้าวเดินไปในเส้นทางที่ถูกต้อง

ยิ่งอยู่ไปนานๆ ความต้องการยิ่งลดลง ความยุ่งยากในการดำเนินชีวิตก็ลดลง ปัญหาต่างๆ ก็ลดลง

สิ่งที่เพิ่มขึ้นก็คือ บุญกุศล ความดี ความเข้าใจสัจธรรมชีวิต ความสงบเรียบง่าย และคุณค่าในตัวเอง

หากเราทำดีแล้ว จงทำดีต่อไป อย่าทำในสิ่งที่ต้องนึกเสียใจภายหลัง แล้วจะพบทางสว่างในที่สุด

ที่มา พระไพศาล วิสาโล