ดูแลพ่อแม่ให้ดี นี่คือผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

ดูแลพ่อแม่ให้ดี นี่คือผลบุญ 12 ข้อ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

คงเคยได้ยินกันมามากแล้วว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามา ท่านคือพระในบ้าน

ตามความเชื่อของทุกศาสนา สอนให้ทุกคนเป็นคนดี สอนให้ปฏิบัติต่อคนที่รักเราเป็นอย่างดี

ส่วนในศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ ถือเป็นความกตัญญู เป็นบุญอันยิ่งใหญ่

เสริมสร้างสิริมงคลให้กับตัวเราเอง ได้อานิสงส์มาก ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตขึ้นไปเรื่อยๆ

วันนี้เราได้นำผลบุญที่ลูกกตัญญูจะได้รับ จากการเลี้ยงดูพ่อแม่ มาให้ทุกๆ ท่านได้ทราบ

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตนต่อไป.. การกตัญญูรู้คุณ จะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้

1. ขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่

คอยช่วยเหลือกิจการงานท่าน ดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ให้ดี

มอบความสะดวกสบาย เอาใจใส่ เติมความสุข สร้างรอยยิ้มให้กับท่านอยู่เรื่อยๆ

2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว

จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอย่างสม่ำเสมอ

อานิสงส์ 12 ประการ ที่เราจะได้รับ เมื่อกตัญญูต่อพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ

1) ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย เมื่อต้องตกอยู่ในอันตราย

2) ทำให้เป็นคนมีเหตุผลในทุกๆ เรื่องเสมอ

3) ทำให้มีผู้หยิบยื่นความช่วยเหลือ ในคราวจำเป็น

4) ทำให้ได้ลาภมาโดยง่าย

5) ทำให้มีความสุขในการดำเนินชีวิต

6) ทำให้มีความอดทน ทำสิ่งต่างๆ ได้ดี และสำเร็จโดยง่าย

7) ทำให้เทวดา ลงมาพิทักษ์รักษา ผู้ที่มีความกตัญญู

8) เมื่อมีลูก ก็จะได้ลูกที่ดี มีความกตัญญูรู้คุณ

9) ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ จากผู้อื่นได้ง่าย

10) ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตการงาน

11) ทำให้เป็นคนรอบคอบ มีสติปัญญาเฉียบแหลม

12) เป็นตัวอย่างที่ดี แก่อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่เปรียบเหมือนพระพรหมของลูก หากพ่อแม่อุปการะเลี้ยงดูลูกดี ย่อมสมควรได้รับการบูชา

เมื่อมีพระพรหมอันควรบูชาอยู่ในบ้าน ลูกผู้มีใจสูงจึงพึงกราบไหว้พ่อแม่ ปรนนิบัติท่านต่างๆ นานา

ยังให้ชีวิตครอบครัว ร่มเย็นเป็นสุข และอบอุ่นไปด้วยความรัก ความห่วงใย จากกันและกัน