5 ทานที่ได้บุญมาก ไม่ต้องใช้เงินสักบาท ก็ให้ทานกับผู้อื่นได้

5 ทานที่ได้บุญมาก ไม่ต้องใช้เงินสักบาท ก็ให้ทานกับผู้อื่นได้

ทุกคนทำได้เลยนะ ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ โดยเฉพาะในเวลาที่เราลำบาก ทั้งด้านการงาน หรือการเงิน

เส้นทางชีวิตเบื้องหน้า มีแต่ปัญหาและอุปสรรค แต่จิตยังเป็นกุศล อยากเพิ่มบุญ เพิ่มบารมี

หวังให้บุญที่ทำ กรรมดีที่สร้าง ชำระล้างจิตใจให้สะอาด เกิดปัญญา อานิสงส์ผลบุญหนุนให้ชีวิตมีความสุข ความเจริญ

ลองทำตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้ ด้วยทาน 5 ประการ คือ

1. ดวงตาเป็นทาน

หมายถึง ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรมย่อมหนุนนำ ให้เป็นที่พึ่งพิงของสรรพสัตว์ได้

2. ใบหน้าเป็นทาน

หมายถึง ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธรรม เข้าใจโลก

3. กายเป็นทาน

สามารถใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

4. จิตใจเป็นทาน

หมายถึง สามารถเปิดอกเปิดใจ รับฟังความทุกข์ของคนอื่น ด้วยความนอบน้อม ด้วยความจริงใจ มีเมตตา กรุณา

มีใจยินดีต่อบุญและกรรมดีของผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม ย่อมมีพลังดึงดูดโน้มน้าว ช่วยให้ผู้ประสบทุกข์ เห็นแสงสว่างโดยพลัน

5. วาจาเป็นทาน

หมายถึง คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มีประโยชน์ ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตได้

หากหมั่นให้ทาน 5 ประการนี้ ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม ย่อมส่งผลหนุนนำให้ชีวิต ประสบความสำเร็จ มีความสุขความเจริญขึ้น

แม้ว่าจะพบเจอปัญหามากมายเพียงใด อานิสงส์ความดีที่ได้ทำ จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และนำพาท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ ไปได้ในที่สุด