เงื่อนไข 5 ประการ สำหรับผู้ไขว่คว้าความสำเร็จ เติบโตอย่างมั่นคง ดั่งต้นไม้ใหญ่

เงื่อนไข 5 ประการ สำหรับผู้ไขว่คว้าความสำเร็จ เติบโตอย่างมั่นคง ดั่งต้นไม้ใหญ่

1. เงื่อนไขข้อแรกในการเป็นต้นไม้ใหญ่ คือ เวลา

ย่อมไม่มีไม้ใหญ่ต้นใด ปลูกแล้วงอกงามเป็นไม้ใหญ่ได้ทันที ต้องอาศัยกาลเวลา วาดวงปีให้ค่อยๆ ขยายไป

2. เงื่อนไขข้อสองในการเป็นต้นไม้ใหญ่ คือ ความนิ่ง

ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใด เติบใหญ่ได้ในปีสองปี ปีแรกอยู่ตรงนี้ ปีที่สองอยู่ตรงนั้น

การจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ ต้องยืนนิ่งผ่านลมฝนหิมะนับสิบนับร้อยปี จึงค่อยๆ เติบโตเป็นต้นไม่ใหญ่

3. เงื่อนไขข้อสามในการเป็นต้นไม้ใหญ่ คือ หยั่งราก

ต้นไม้ยิ่งใหญ่ยิ่งมีรากมาก รากแก้ว รากฝอย หยั่งลึกลงดิน ดูดซึมการบำรุงเลี้ยงเพื่อการเติบใหญ่ขึ้นเป็นตนเอง ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดไร้ราก

4. เงื่อนไขข้อสี่ในการเป็นต้นไม้ใหญ่ คือ แทงยอดขึ้นบน

ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดโตออกด้านข้าง อ้วนแต่ไม่สูง ไม้ใหญ่เติบโตขึ้นโดยลำต้นงอกสูงขึ้น แทงยอดแตกกิ่งก้านสูงขึ้นเรื่อยๆ

5. เงื่อนไขข้อห้าในการเป็นต้นไม้ใหญ่ คือ หันหาแสงตะวัน

ไม่มีไม้ใหญ่ต้นใดหันหาความมืด หลบความสว่าง หนีแสงตะวัน ไม้ใหญ่รู้ว่าแสงตะวัน

คือความหวังแห่งการเติบใหญ่ของตน ต้องเปิดรับแสงตะวันให้มาก จึงหวังได้ว่าจะงอกงามสูงยิ่งขึ้นได้

บทความนี้มาจากเว็บจีน ซึ่งแพร่หลายมาก โดยเชื่อมโยงกับความคิดในเรื่องการไขว่คว้าความสำเร็จ

ต้นฉบับมีข้อคิดเสนอให้ด้วย แต่ไม่แปล เชื่อว่าผู้อ่านตีความเองได้ ตามประสบการณ์ของตน ซึ่งจะดีกว่า

ขอบคุณผู้แปล วิภาดา กิตติโกวิท

ขอบคุณแหล่งที่มา เพจ เรื่องดีๆ มีข้อคิด