ความรักไม่มีถูกผิด คู่รักไม่ใช่คู่แข่ง ไม่ต้องอยากเอาชนะ

ความรักไม่มีถูกผิด คู่รักไม่ใช่คู่แข่ง ไม่ต้องอยากเอาชนะ

ความรักไม่ใช่การ “ครอบครอง” อีกฝ่าย แต่คือการ “เข้าใจ” อีกฝ่าย

ความรักต้องการความ “อบอุ่น” แต่ไม่มากเกินไปจน “อึดอัด”

สิ่งที่ผู้ชายอยากได้ คือ ความเข้าใจ ความไว้ใจ การสนับสนุน การเห็นด้วย ความเคารพ

สิ่งที่ผู้หญิงอยากได้ คือ ความปลอดภัย ความโรแมนติก ความรัก และความเอาใจใส่

ปัญหาใหญ่ในชีวิตคู่ คือ การเงิน การนอกใจ การสื่อสาร และการพยายามบังคับอีกฝ่ายมากเกินไป

สิ่งที่ต้องเพิ่มในการใช้ชีวิตคู่ คือ เพิ่มการใส่ใจความเปลี่ยนไปของฝ่ายตรงข้าม

เพิ่มการมองข้อดีของฝ่ายตรงข้าม เพิ่มการพูดในด้านบวกกับฝ่ายตรงข้าม

สิ่งที่ต้องลดในการใช้ชีวิตคู่ คือ ลดการเปรียบเทียบกับคู่ชีวิตของคนอื่น

ลดการคาดเดาเพราะทำให้เกิดการเข้าใจผิด ลดการตำหนิหรือด่าทอ

สิ่งที่ควรมีให้มากในชีวิตคู่ คือ คิดถึงข้อดีของอีกฝ่ายให้มาก ชื่นชมข้อเด่นของอีกฝ่ายให้มาก

เข้าใจความลำบากใจของอีกฝ่ายให้มาก และให้อภัยข้อเสียของอีกฝ่ายให้มาก

สิ่งที่ควรมีน้อยในชีวิตคู่ คือ การคิดเล็กคิดน้อย การเฝ้าจับผิด

ไม่เชื่อใจซึ่งกันและกัน ขาดความเคารพ และไม่ให้เกียรติกัน

ประโยคที่พึงพูดอยู่เสมอ ขอโทษนะ ฉันผิดไปแล้ว ฉันเชื่อใจคุณ ฉันภูมิใจในตัวคุณ ฉันรักคุณ

ฉันอยากบอกเธอทั้งหลายว่า เรื่องครอบครัวนั้นไม่มีอะไรถูกอะไรผิดหรอก

มีก็แต่รักและหวังดีต่อกันหรือเปล่า คนในเรือนหากรวมใจกัน ไฉนการงานจะไม่เจริญ

ไฉนคนในเรือนจะไม่เป็นสุข เพราะเรือนนั้นเป็นที่รัก หาใช่ที่ร้างห่างกัน

เพราะ “คู่ชีวิต” ไม่ใช่ “คู่แข่ง” จ้องจะเอาชนะกันไปทำไม

คนรักมีไว้ให้รัก คบแล้วต้องมีความสุข ไม่ใช่มีไว้แล้วทุกข์ หาความสุขไม่ได้

ขอบคุณแหล่งที่มา 1 0 8 r e s o u r c e s