6 ข้อที่หลายคนผิดพลาด จนทำให้ชีวิตวัยเกษียณ ลำบากยากแค้น

6 ข้อที่หลายคนผิดพลาด จนทำให้ชีวิตวัยเกษียณ ลำบากยากแค้น

1. ซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะจ่ายได้

เพราะว่าบ้านเป็นเงินก้อนโต และการซื้อบ้านราคาสูงเกินกว่าที่จะผ่อนได้ จึงเป็นเรื่องใหญ่

ถ้าคุณคำนวณแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ ในชีวิตของคุณ สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องลดรายจ่ายลง ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ายที่อยู่มันเป็นเรื่องธรรมดา

การเปลี่ยนมาอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกลง ย่อมดีกว่าปล่อยให้ค่าบ้าน กระทบการเงินของคุณ

เงินที่เสียไปกับค่าที่อยู่อาศัยมากขึ้น จะทำให้เงินเก็บหลังเกษียณของคุณลดน้อยลง

และหากเงินหลังเกษียณของคุณไม่พอใช้ ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณจมกองหนี้นั่นเอง

2. ล้อเล่นกับแผนเก็บเงินหลังเกษียณ

ในตอนที่คุณมีอายุ 20-30 ปี อาจจะละเว้นเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุได้

แต่ถ้าเข้าช่วงวัยกลางคน คุณจะมาล้อเล่นกับเงินสะสมเพื่อตอนเกษียณอายุไม่ได้นะ

อย่าใช้เงินที่กันไว้เพื่อตอนเกษียณอายุเด็ดขาด เพราะคุณต้องมีเงินสดไว้เผื่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ

3. ไม่เก็บเงินให้มากขึ้นตามอายุ

เงินที่คุณสะสมไว้สำหรับการเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นมากกว่าตอนที่คุณทำงานใหม่

ยิ่งคุณทำงานมานาน มีเงินเดือนสูงขึ้น ก็ควรเก็บให้มากขึ้นตามอายุของคุณ

เพราะหากมัวชะล่าใจ อาจทำให้เก็บเงินได้ไม่พอใช้ แทนที่จะได้พัก กลับต้องลำบากกว่าเดิม

4. ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย สำหรับลูกๆ ของคุณ

อย่าทุ่มทุนกับลูกจนเกินพอดี คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่ายทุกๆ ด้านให้ถี่ถ้วน

ทั้งค่าเล่าเรียนของลูก ค่าคอร์สเรียนพิเศษ ค่าคอร์สกิจกรรมต่างๆ

ค่าเข้าค่ายวิชาการช่วงปิดเทอม และค่าใช้จ่ายช่วงเรียนมหาวิทยาลัย

คุณต้องลดค่าใช้จ่ายให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตัดค่าใช้จ่ายบางอย่างออก

ไม่เช่นนั้นคุณอาจต้องทำงานหนักมากขึ้น จนกระทบกับสุขภาพในวัยเกษียณ

5. ไม่ปรับแผนประกันชีวิต

อย่าลืมว่าประกันที่คุณเคยทำเมื่ออายุ 20-30 ปี อาจไม่ใช่ประกันที่เหมาะสมกับคุณแล้ว

คุณต้องการประกันที่ครอบคลุมให้เหมาะสมกับอายุ รวมทั้งการประกันเพื่อให้ครอบครัว

ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน หากวันหนึ่งคุณมีปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ค่ารักษามาก หรือเสียชีวิต

เรื่องนี้สำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนเดียว ที่ต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

6. ไม่รีบจัดการหนี้บัตรเครดิต

ในวัยนี้คุณไม่ควรใช้จ่ายแบบพึ่งพาบัตรเครดิตอีกแล้ว ถ้าคุณมีหนี้บัตรเครดิต

ต้องพยายามจ่ายให้หมดโดยเร็ว หรือหากมีหนี้บัตรเครดิตมากเกินไป คุณต้องจัดการให้ได้

ต้องจริงจัง แม้ว่าคุณจะต้องขายสินทรัพย์บางอย่างในบ้าน ก็ต้องทำ

หรืออาจต้องปันเงินเก็บของคุณ มาทยอยจ่ายหนี้บัตรเครดิต

แล้วคุณจะมีอิสระทางการเงิน มีความมั่นคงมากขึ้น เมื่อปลดภาระหนี้ให้หมดไปได้