5 วิธีสอนลูกให้รู้จักความลำบาก รู้หน้าที่ ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว

5 วิธีสอนลูกให้รู้จักความลำบาก รู้หน้าที่ ไม่ใช่เรียนอย่างเดียว

เพราะการเลี้ยงดูลูกของแต่ละครอบครัวนั้นต่างกัน ขึ้นอยู่กับความรู้และประสบการณ์ของพ่อแม่

นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญกับลูกๆ แล้ว นี่คือ 5 สิ่งที่ควรสอนลูก

ให้เขารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป

1. สอนให้รู้จักประหยัด ไม่ฟุ่มเฟือย

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ ลูกต้องการอะไรก็ซื้อให้หมดทุกอย่าง

อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารัก กลายเป็นเด็กเอาแต่ใจ อยากได้อะไรก็ต้องได้

เพราะเคยได้มาตลอด ฉะนั้น พ่อแม่จึงต้องระวัง ไม่ให้ความรัก

ความทุ่มเทของตนเอง เป็นการเอาใจ จนทำให้ลูกเสียคนแบบไม่รู้ตัว

2. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง พึ่งตัวเองเป็น

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่ต้องฝึกให้เขารู้จักพึ่งตัวเองตั้งแต่เด็กๆ

ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาด คอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆ

จะช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ หรือตกอยู่ในอันตรายเท่านั้น

3. สอนให้มีความรับผิดชอบ

แม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจ จนทำอะไรเองไม่เป็น

เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม ก็ควรสอนให้รู้จักรับผิดชอบ มอบหมายงานบ้านให้ทำ

เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

4. สอนให้รู้จักวางตัว

ไม่ก้าวล่วงเรื่องของคนอื่นมากไป พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่ง ให้ลูกได้รู้ว่า

จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่าม การที่เด็กได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ จะทำให้เขาเข้าใจว่า

ชีวิตของคนอื่นๆ ต่างก็มีขอบเขตส่วนตัว ที่เราควรเคารพและไม่ล้ำเส้นกัน

5. สอนให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน ควรพาลูกไปรู้จักกับเด็กๆ ในวัยเดียวกันสักหน่อย

จะช่วยให้ลูกปรับตัวเข้ากับสังคมได้ง่าย เช่น พาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น

ไปพบปะเพื่อนๆ วัยเดียวกับเขา พอโตขึ้นถึงวัยเข้าโรงเรียน เขาจะปรับตัวเก่ง

พ่อแม่เองก็ไม่ต้องเป็นห่วง เพราะเขาจะมีเพื่อนมากขึ้นเอง ตามวัยของเขา

สุดท้ายแล้ว ควรสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ยังเล็กๆ

จะได้ไม่ต้องมาตามแก้ไขกันทีหลัง เพราะถึงตอนนั้น คุณอาจต้องปวดหัวมากกว่าเดิม