ขอบคุณ 10 สิ่งเหล่านี้ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และเติบโตยิ่งขึ้น

ขอบคุณ 10 สิ่งเหล่านี้ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ และเติบโตยิ่งขึ้น

1. “ความผิดหวัง”

ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่า อย่าคาดหวังกับอะไรมากไป และควรยอมรับบางสิ่ง ในแบบที่มันเป็น

2. “ความเจ็บปวด”

ขอบคุณที่ทำให้เข้มแข็งขึ้น และเริ่มมีสติในการมองสิ่งต่างๆ มากขึ้น

3. “ความล้มเหลว”

ขอบคุณที่ทำให้เรียนรู้ ได้ประสบการณ์ และทำให้ความสำเร็จมีค่ามากยิ่งขึ้น

4. “ความผิดพลาด”

ขอบคุณที่ทำให้ได้บทเรียนที่มีค่า และได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างฉลาดขึ้น

5. “ความลำบาก”

ขอบคุณที่ทำให้รู้จักอดทน แข็งแกร่ง และต่อสู้เพื่อเอาชนะโชคชะตา

6. “ความฝัน”

ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าการมีชีวิตอยู่ไปวันๆ ไม่มีคุณค่าเท่าการอยู่เพื่อทำบางสิ่งที่มีความหมาย

7. “ความเปลี่ยนแปลง”

ขอบคุณที่ทำให้รู้จักความไม่แน่นอนของชีวิต และสอนให้เตรียมพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเสมอ

8. “ความทุกข์”

ขอบคุณที่ทำให้เราได้เรียนรู้การปล่อยวาง และเห็นค่าของความสุขมากขึ้น

9. “ความอ่อนแอ”

ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่า อ่อนแอ ไม่ใช่ทางเลือกของชีวิต ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ต้องลุกขึ้นและใช้ชีวิตต่อไป

10. “ความรัก”

ขอบคุณที่ทำให้ได้เรียนรู้ ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะช่วงเวลาที่ดีหรือแย่ ก็ทำให้โลกนี้สวยงามขึ้น

ที่มา เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล